Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4040. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«, stran 12081.

  
Na podlagi drugega odstavka 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16, 112/22) so Občinski svet Občine Črnomelj na 9. redni seji dne 30. 11. 2023, Občinski svet Občine Metlika na 10. redni seji dne 14. 12. 2023 in Občinski svet Občine Semič na 8. redni seji dne 8. 11. 2023 sprejeli
O D L O K 
o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« 
1. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« (Uradni list RS, št. 68/08, 60/10), uporablja pa se do 31. decembra 2023.
2. člen 
(1) Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije, v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku zadnji odločal. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2023
Črnomelj, dne 14. decembra 2023
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 
Št. 061-2/2008
Metlika, dne 14. decembra 2023
Županja 
Občine Metlika 
Martina Legan Janžekovič 
Št. 032-14/2007
Semič, dne 8. novembra 2023
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti