Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022, Kazalo


DRŽAVNI SVET

4038. Izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije
4039. Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije
4040. Imenovanje sekretarke Državnega sveta Republike Slovenije

MINISTRSTVA

4041. Pravilnik o spremembi Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4042. Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
4043. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije
4044. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti

OBČINE

Brežice

4045. Sklep o imenovanju podžupana Občine Brežice

Cerkno

4046. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2023

Črnomelj

4047. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črnomelj

Dobje

4048. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2023

Dobrova-Polhov Gradec

4049. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec
4050. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec

Dol pri Ljubljani

4051. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju januar–marec 2023

Dravograd

4052. Sklep o začasnem financiranju Občine Dravograd v obdobju januar–marec 2023

Grosuplje

4053. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje za leto 2023

Jesenice

4054. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Jesenice

Koper

4055. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Mestne občine Koper
4056. Sklep o potrditvi mandatov članom Občinskega sveta Mestne občine Koper
4057. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta vršilke dolžnosti direktorice javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre – Centro di consulenza per i bambini, i giovani e i genitori dell’Istria v plačni razred za določitev osnovne plače

Kranj

4058. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Kranj za leto 2023

Loški Potok

4059. Sklep o začasnem financiranju Občine Loški Potok v obdobju januar–marec 2023

Miren-Kostanjevica

4060. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2023

Moravske Toplice

4061. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP SV 1 – turistično naselje

Radeče

4062. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za župana Občine Radeče dne 20. novembra 2022
4063. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Radeče dne 20. novembra 2022
4064. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane svetov krajevnih skupnosti Občine Radeče dne 20. novembra 2022

Sevnica

4065. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Sevnica na naslednjega kandidata
4066. Poročilo o izidu naknadnih volitev treh članov sveta Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu in enega člana sveta Krajevne skupnosti Boštanj

Sežana

4067. Sklep o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju januar–marec 2023

Sodražica

4068. Sprememba in dopolnitev Statuta Občine Sodražica
4069. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica
4070. Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica za leto 2023

Straža

4071. Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju januar–marec 2023

Šempeter-Vrtojba

4072. Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju januar–marec 2023

Šentjur

4073. Sklep o začasnem financiranju Občine Šentjur v obdobju januar–marec 2023

Škofljica

4074. Poročilo občinske volilne komisije o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 2022 v Občini Škofljica – volitve župana, občinskega sveta in svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti
4075. Poročilo občinske volilne komisije o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 2022 v Občini Škofljica – 2. krog volitev župana

Šmartno pri Litiji

4076. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmartno pri Litiji v obdobju januar–marec 2023
4077. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji

Tišina

4078. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2023

Tolmin

4079. Dopolnitev Poslovnika Nadzornega odbora Občine Tolmin
4080. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023
4081. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Tolmin, ki so potekale dne 20. novembra 2022 in 4. decembra 2022

Žalec

4082. Sklep o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2023
4083. Sklep o financiranju političnih strank v letu 2023 in 2024

Železniki

4084. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Železniki za leto 2023
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti