Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4074. Poročilo občinske volilne komisije o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 2022 v Občini Škofljica – volitve župana, občinskega sveta in svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, stran 13223.

  
P O R O Č I L O 
občinske volilne komisije o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 2022 v Občini Škofljica – volitve župana, občinskega sveta in svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti 
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) Občinska volilna komisija Občine Škofljica (v nadaljevanju ObVK) podaja poročilo o izidu volitev za župana, člane občinskega sveta in članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti v Občini Škofljica, ki so bile 20. 11. 2022.
1. 
Občina Škofljica ni razdeljena na volilne enote, zato so bile volitve župana in volitve v občinski svet izvedene na celotnem območju Občine Škofljica kot eni volilni enoti – volilna enota št. 1.
Volilne enote so bile določene za volitve članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.
2. 
Občinska volilna komisija (v nadaljevanju: ObVK) je v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah (v nadaljevanju: ZLV) izdala Sklep o imenovanju volišč, in sicer: 10 volišč za redne volitve in volišče za predčasno glasovanje. Redna volišča so bila označena s številkami od 001 do 010, in sicer so se začela označevati s prvim voliščem Gasilski dom Orle, končala pa z voliščem št. 010 – Dom krajanov Gradišče.
ObVK je z odločbami imenovala volilne odbore.
3. 
V postopku potrjevanja kandidatov in kandidatur (skladno s 74. členom ZLV) je ObVK potrdila:
– 5 kandidatov za volitve župana,
– 9 kandidatnih list za volitve članov občinskega sveta,
– 19 kandidatov za volitve članov sveta KS Lavrica,
– 14 kandidatov za volitve članov sveta KS Pijava Gorica,
– 9 kandidatov za volitve članov sveta KS Želimlje,
– 5 kandidatov za volitve članov sveta VS Dole in Reber,
– 5 kandidatov za volitve članov sveta VS Glinek,
– 9 kandidatov za volitve članov sveta VS Gradišče,
– 5 kandidatov za volitve članov sveta VS Gorenje Blato,
– 3 kandidate za volitve članov sveta VS Gumnišče,
– 3 kandidate za volitve članov sveta VS Lanišče,
– 8 kandidatov za volitve članov sveta VS Orle,
– 19 kandidatov za volitve članov sveta VS Smrjene,
– 8 kandidatov za volitve članov sveta VS Vrh nad Želimljami,
– 8 kandidatov za volitve članov sveta VS Zalog - Klanec,
– 4 kandidate za volitve članov sveta ČS Novo Lanišče,
– 5 kandidatov za volitve članov sveta ČS Pevčeva dolina in Hribi,
– 10 kandidatov za volitve članov sveta ČS Ravenska dolina in
– 10 kandidatov za volitve članov sveta ČS Žaga.
Potrjene kandidature političnih strank in neodvisnih list volivcev so bile objavljene v posebni prilogi občinskega glasila Občine Škofljica, na spletni strani občine in družabnem omrežju. Potrjene kandidature in liste kandidatov so razvidne iz razglasa za volitve župana, člane občinskega sveta in člane svetov KS, VS in ČS.
Dne 26. 10. 2022 je bil izveden žreb za vrstni red kandidatov na glasovnicah. Na žrebanju so bili prisotni predstavniki kandidatur.
4. 
V volilni imenik volilne enote »1« v Občini Škofljica je bilo na dan 4. 11. 2022 vpisanih 8.880 volivcev.
5. 
Volitve so potekale na predčasnem volišču dne 15. 11., 16. 11. in 17. 11. 2022 v času od 7. do 19. ure, na preostalih desetih voliščih pa v nedeljo, 20. 11. 2022, od 7. do 19. ure. Za glasovanje po pošti je ObVK prejela 4 vloge, 4 volivci pa so invalidi s stalno pravico glasovanja po pošti, skupaj je torej imelo pravico glasovanja po pošti 8 volivcev. Do 12. ure 21. 11. 2022 je po pošti prispelo vseh 8 kompletov glasovnic.
Skupno se je glasovanja udeležilo 4.640 volivcev, kar predstavlja 52,25 % udeležbo.
6. 
VOLITVE ŽUPANA 
Za glasovanje župana so volilni upravičenci oddali 4.638 glasovnic. Od tega je bilo veljavnih 4.613 glasovnic, neveljavnih je bilo 25 glasovnic.
Kandidati za župane so prejeli naslednje število glasov:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
Odstotek
1.
Rok Treven 
1.089
23,61
2.
Primož Cimerman 
1.038
22,50
3.
Bojan Božič 
932
20,20
4.
Ivan Jordan
796
17,26
5.
Igor Zupančič
758
16,43
ObVK je na podlagi rezultata ugotovila, da v prvem krogu glasovanja nihče izmed kandidatov za župana občine ni dobil večine veljavnih glasov. Zato se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta prejela največ glasov, to sta Rok Treven in Primož Cimerman.
7. 
VOLITVE V OBČINSKI SVET 
Liste kandidatov za člane občinskega sveta so dobile naslednje število glasov in mandatov:
Oddanih je bilo 4.634 glasovnic. Neveljavnih glasovnic je bilo 92, veljavnih 4.542.
Zap. št.
Ime liste
Število glasov
Odstotek
Število mandatov
1.
LISTA ZA NAPREDNO ŠKOFLJICO – ROK TREVEN
825
18,16
3
2.
SOCIALNI DEMOKRATI
115
2,53
0
3.
LEVICA
96
2,11
0
4.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
612
13,47
2
5.
LISTA IGORJA ZUPANČIČA
500
11,01
2
6.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
335
7,38
1
7.
GIBANJE SVOBODA
1.245
27,41
5
8.
LISTA GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA
409
9,00
1
9.
NEODVISNA LISTA MOJA OBČINA
405
8,92
1
Pri seštevanju preferenčnih glasov je ObVK na podlagi drugega odstavka 18. člena ZLV ugotovila, da je kandidat Robert Ilc presegel prag 10 % vseh oddanih glasov za listo NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI, kar vpliva na dodelitev mandatov.
Seznam izvoljenih kandidatov 
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 15
Lista: 1 – LISTA ZA NAPREDNO ŠKOFLJICO – ROK TREVEN
Število izvoljenih: 3
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Rok Treven
Izvoljen
2
Barbara Štrekelj
Izvoljena
3
Silvester Marinčič
Izvoljen
Lista: 4 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Število izvoljenih: 2
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Boris Zupančič
Izvoljen
2
Nataša Levstek
Izvoljena
Lista: 5 – LISTA IGORJA ZUPANČIČA
Število izvoljenih: 2
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Igor Zupančič
Izvoljen
2
Nataša Jambrošić Kovač
Izvoljena
Lista: 6 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Število izvoljenih: 1
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
3
Robert Ilc
Izvoljen
Lista: 7 – GIBANJE SVOBODA
Število izvoljenih: 5
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Bojan Božič
Izvoljen
2
Mojca Brkinjač
Izvoljena
3
Rok Ferengja
Izvoljen
4
Lucija Ana Vrščaj
Izvoljena
5
Marjan Zorc
Izvoljen
Lista: 8 – LISTA GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA
Število izvoljenih: 1
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Primož Cimerman
Izvoljen
Lista: 9 – NEODVISNA LISTA MOJA OBČINA
Število izvoljenih: 1
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Maja Novak
Izvoljena
8. 
VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
a) volitve v svet KS Lavrica (voli se 9 članov)
Oddanih je bilo 1.257 glasovnic, neveljavnih glasovnic je bilo 91 in veljavnih 1.166.
Izvoljeni so:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
1.
Miha Kupljenik
408
2.
Jožef Sebanec
396
3.
Jaša Krevh
393
4.
Mateja Zvoljenk
371
5.
Peter Strah
356
6.
Barbara Štrekelj
356
7.
Tanja Huskić
348
8.
Klemen Vehovar
345
9.
Vlado Balažinec
340
Niso izvoljeni:
10.
Maruša Dovžan
329
11.
Wanda Belinszky
305
12.
Dušan Pugelj
302
13.
Nina Štrekelj
275
14.
Nataša Levstek
272
15.
Andreja Marucelj Štrus
213
16.
Tilen Dolinšek Kogoj
188
17.
Rok Horvat
186
18.
Marija Šuštaršič
178
19.
Martina Hudobivnik
152
b) volitve v svet KS Pijava Gorica (voli se 7 članov)
Za svet KS Pijava Gorica je bilo oddanih 379 glasovnic, od tega 21 neveljavnih in 358 veljavnih.
Izvoljeni so:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
1.
Slavko Mehle
182
2.
Katarina Vidmar Nair
165
3.
Robert Štrukelj
162
4.
Franc Pavlinjek
148
5.
Miran Vrbinc
145
6.
Polonca Mrvar
134
7.
Olga Pavlinjek
104
Niso izvoljeni:
8.
Gordana Jotanović
80
9.
Milan Knez
73
10.
Jadran Avsenak
72
11.
Franc Hrastar
58
12.
Nadja Gantar
54
13.
Andreja Knez
51
14.
Barbara Režek
50
c) volitve v svet KS Želimlje (voli se 5 članov)
Oddanih je bilo 205 glasovnic, od tega 8 neveljavnih in 197 veljavnih.
Izvoljeni so:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
1.
Jože Okorn
100
2.
Tina Golob
96
3.
Dragica Bažec
74
4.
Matjaž Križman
71
5.
Matic Golob
66
Niso izvoljeni:
6.
Barbara Krnc Intihar
64
7.
Stanko Škrjanc
46
8.
Sonja Hostar Felc
42
9.
Aleksandra Karaibrahimović
32
9. 
VOLITVE V SVETE VAŠKIH SKUPNOSTI 
a) volitve v svet VS Dole in Reber (voli se 5 članov)
Oddanih je bilo 95 glasovnic, od tega 0 neveljavnih in 95 veljavnih.
Izvoljeni so:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
1.
Aleš Skubic
68
2.
Katja Mihelčič
45
3.
Katja Možina
41
4.
Andrej Kostevc
36
5.
Boštjan Hribar
34
b) volitve v svet VS Glinek (voli se 5 članov)
Oddanih je bilo 80 glasovnic, od tega 1 neveljavna in 79 veljavnih.
Izvoljeni so:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
1.
Niko Cimerman
63
2.
Petra Zaletel
41
3.
Borut Dular
38
4.
Jan Tehovnik
37
5.
Željka Toplek Luzar
37
c) volitve v svet VS Gorenje Blato (voli se 5 članov)
Oddanih je bilo 105 glasovnic, od tega 3 neveljavne in 102 veljavnih.
Izvoljeni so:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
1.
Tanja Poženel
57
2.
Mateja Božič
55
3.
Mladen Stojanovič
45
4.
Jani Šilc
45
5.
mag. Ana Trkovnik Klun
44
d) volitve v svet VS Gradišče (voli se 7 članov)
Oddanih je bilo 315 glasovnic, od tega 23 neveljavnih in 292 veljavnih.
Izvoljeni so:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
1.
Rok Ferengja
150
2.
Tomaž Derenčin
114
3.
Zdenka Janovljak
109
4.
Andreja Blatnik
89
5.
Bojan Olovec
85
6.
Špelca Podgoršek Pirc
85
7.
Tomaž Bizjak
82
Nista izvoljena:
8.
Brina Brišar Guček
74
9.
Mato Abramović
51
e) volitve v svet VS Gumnišče (voli se 3 člane)
Oddanih je bilo 85 glasovnic, od tega 2 neveljavni in 83 veljavnih.
Izvoljeni so:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
1.
Saša Rožanc Lah
47
2.
Matjaž Perme
43
3.
Aleš Dolinšek
36
f) volitve v svet VS Lanišče (voli se 3 člane)
Oddanih je bilo 108 glasovnic, od tega 2 neveljavni in 106 veljavnih.
Izvoljeni so:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
1.
Helena Novak
68
2.
Jože Dolšina
59
3.
Zvonka Hrovat
48
g) volitve v svet VS Orle (voli se 5 članov)
Oddanih je bilo 114 glasovnic, od tega 0 neveljavnih in 114 veljavnih.
Izvoljeni so:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
1.
Adnan Tiganj
70
2.
Peter Pajk
66
3.
Metka Janežič
56
4.
Miha Marinček
49
5.
Stanislav Podržaj*
47
Niso izvoljeni:
6.
Živa Šuc
47
7.
Luka Janežič
33
8.
Beti Rihtar
29
*opomba: izvoljen z žrebom
h) volitve v svet VS Smrjene (voli se 7 članov)
Oddanih je bilo 354 glasovnic, od tega neveljavnih glasovnic 16 in veljavnih 338.
Izvoljeni so:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
1.
Mojca Brkinjač
87
2.
Petra Pavlin
83
3.
Mateja Novak
82
4.
mag. Dejan Deržič
76
5.
Tadej Koderman
73
6.
Stanislav Omejc
69
7.
Lucija Ana Vrščaj
68
Niso izvoljeni:
8.
Nina Omejc
66
9.
Sanja Balaban
65
10.
Tadeja Brinovec
62
11.
Petra Marucelj
62
12.
Marjan Gačnik
57
13.
Žan Gorenc
55
14.
Tilen Novak
55
15.
Miran Moltara
52
16.
Irena Šušerski
50
17.
Matjaž Učakar
49
18.
Aleš Gros
40
19.
Igor Razpotnik
36
i) volitve v svet VS Vrh nad Želimljami (voli se 5 članov)
Oddanih je bilo 160 glasovnic, od tega 11 neveljavnih in 149 veljavnih.
Izvoljeni so:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
1.
Miha Zupančič
59
2.
mag. Breda Hrovatin
56
3.
Drago Gaspari
55
4.
Marjan Zorc
51
5.
Predrag Prodanović
48
Niso izvoljeni:
6.
Petra Črešnjovec
47
7.
Žana Prodanović
44
8.
Dan Emanuel Scorpiary
37
j) volitve v svet VS Zalog – Klanec (voli se 7 članov)
Oddanih je bilo 475 glasovnic, od tega 54 neveljavnih in 421 veljavnih.
Izvoljeni so:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
1.
Klemen Kastelic
143
2.
Margerita Kompare
132
3.
Luka Rupar
131
4.
Andreja Lovrenčič
130
5.
Vesna Čater Pirman
128
6.
Zvonimir Butina
122
7.
Tjaša Kastelic
122
Ni izvoljena:
8.
Mojca Đukić
70
10. 
VOLITVE V SVETE ČETRTNIH SKUPNOSTI 
a) volitve v svet ČS Novo Lanišče (voli se 4 člane)
Oddanih je bilo 199 glasovnic, od tega 17 neveljavnih in 182 veljavnih.
Izvoljeni so:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
1.
Milena Etling
97
2.
Mateja Veber
95
3.
Darko Zupančič
68
4.
Boštjan Tekavec
63
b) volitve v svet ČS Pevčeva dolina in Hribi (voli se 5 članov)
Oddanih je bilo 318 glasovnic, od tega 51 neveljavnih in 267 veljavnih.
Izvoljeni so:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
1.
Jaka Podržaj
135
2.
Katarina Jaklitsch Jakše
108
3.
Martina Boh Finc
88
4.
Gašper Vešligaj
63
5.
Uroš Zidarič
58
c) volitve v svet ČS Ravenska dolina (voli se 5 članov)
Oddanih je bilo 163 glasovnic, od tega 8 neveljavnih in 155 veljavnih.
Izvoljeni so:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
1.
Rok Treven
101
2.
Simona Pirnovar
60
3.
Janez Rekar
57
4.
Aleš Demec
54
5.
Dragan Radunović
44
Niso izvoljeni:
6.
Anja Gartner
41
7.
Jože Dular
38
8.
Petra Merjasec
32
9.
Barbara Podržaj
32
10.
Jernej Vodopivec
24
d) volitve v svet ČS Žaga (voli se 5 članov)
Oddanih je bilo 181 glasovnic, od tega 16 neveljavnih in 165 veljavnih.
Izvoljeni so:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
1.
Tina Gruden Marucelj
68
2.
Damjan Janez Pangerc
68
3.
Urša Menard
50
4.
Rok Brglez
47
5.
Katja Volkar
42
Niso izvoljeni:
6.
Anja Grzin
41
7.
Aleksander Jeras
37
8.
Tomaž Bučar
35
9.
Ines Jordan
35
10.
Igor Miljuš
27
11. 
Izvoljenim kandidatom bo ObVK izdala potrdilo o izvolitvi.
V skladu z 90. členom ZLV ObVK poročilo o izidu volitev pošlje županu, Državni volilni komisiji in predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov. Poročilo o izidu volitev se objavi na občinski spletni strani in v občinskem uradnem glasilu.
Št. 041-38/2022(1)
Škofljica, dne 23. novembra 2022
Predsednica ObVK 
Majda Kocmur 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti