Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4045. Sklep o imenovanju podžupana Občine Brežice, stran 13198.

  
Na podlagi 33.a in 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) ter 31. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) izdajam
S K L E P 
o imenovanju podžupana Občine Brežice 
1. člen 
Za podžupana Občine Brežice imenujem Aleksandra Gajskega, roj. 26. 8. 1974, stanujočega Hrastje pri Cerkljah 28a, Cerklje ob Krki.
2. člen 
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
3. člen 
Podžupan bo pomagal županu pri njegovem delu ter opravljal posamezne naloge na podlagi pooblastila iz pristojnosti župana, na področju gospodarstva, turizma in kmetijstva.
4. člen 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana, podžupan opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana.
5. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od podpisa sklepa dalje.
Št. 108-1/2022
Brežice, dne 20. decembra 2022
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti