Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4056. Sklep o potrditvi mandatov članom Občinskega sveta Mestne občine Koper, stran 13205.

  
Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 12. decembra 2022 na predlog Mandatne komisije sprejel naslednji
Visto l'articolo 15.b della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE), l'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), in virtù dell'articolo 11 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 39/08 e 35/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, sulla proposta della Commissione per i mandati, ha accolto, nella seduta del 12 dicembre 2022, la seguente
S K L E P / D E L I B E R A 
1. 
Potrdijo se mandati vsem članom Občinskega sveta Mestne občine Koper, izvoljenim na rednih lokalnih volitvah dne 20. novembra 2022, in sicer:
Si procede alla convalida dei mandati di tutti i consiglieri del Comune città di Capodistria, eletti alle elezioni amministrative ordinarie del 20 novembre 2022, e precisamente:
1. JADRANKA ŠTURM KOCJAN, roj./nato: 20. 12. 1952, Erjavčeva ulica/Via Fran Erjavec 31, 6000 Koper – Capodistria,
2. BORIS POPOVIČ, roj./nato: 5. 9. 1962, Bošamarin/Bossamarino 62, 6000 Koper – Capodistria,
3. ANJA PEČIČ, roj./nato: 5. 4. 1985, Grinjan 5D, 6000 Koper,
4. ERMIN HUREMOVIĆ, roj./nato: 23. 6. 1985, Vanganelska cesta/Strada di Vanganello 55D, 6000 Koper – Capodistria,
5. NEVENKA STANIĆ RISTOVIĆ, roj./nato: 12. 4. 1968, Semedela/Semedella 79A, 6000 Koper – Capodistria,
6. SANI KAMENČIĆ, roj./nato: 14. 8. 1984, Dolinska cesta/Strada della Valle 3J, 6000 Koper – Capodistria,
7. ANNA POROPAT, roj./nato: 5. 12. 1991, Zgornje Škofije 18, 6281 Škofije,
8. DRAŽEN VIDAKOVIĆ, roj./nato: 11. 12. 1991, Kmečka ulica/Via degli Agricoltori 7, 6000 Koper – Capodistria,
9. STEFANIJA RAJČIĆ SEDLAREVIĆ, roj./nato: 11. 11. 1980, Kampel/Campel 92, 6000 Koper – Capodistria,
10. NIK KRAMAR, roj./nato: 11. 1. 2004, Vanganel 47, 6000 Koper – Capodistria,
11. LANA UDONI, roj./nato: 30. 10. 1998, Kozlovičeva ulica/Via Kristjan Kozlovič 5, 6000 Koper – Capodistria,
12. ZORAN PAVIĆ, roj./nato: 20. 6. 1962, Pristaniška ulica/Via del Porto 6A, 6000 Koper – Capodistria,
13. ALAN MEDVEŠ, roj./nato: 27. 9. 1978, Grajska pot/Vicolo del Castello 5, 6000 Koper – Capodistria,
14. MATJAŽ ČOK, roj./nato: 7. 9. 1981, Plavje 6, 6281 Škofije,
15. MATEJA HRVATIN KOZLOVIČ, roj./nato: 18. 2. 1983, Truške 1A, 6273 Marezige,
16. MATEJ KRALJ, roj./nato: 14. 8. 1989, Škocjan/San Canziano 27A, 6000 Koper – Capodistria,
17. VESNA REBEC, roj./nato: 1. 8. 1975, Dekani 76N, 6271 Dekani,
18. JAN MUŽENIČ, roj./nato: 24. 10. 1983, Bonini 58B, 6000 Koper,
19. MOJCA KAČINARI, roj./nato: 1. 9. 1970, Kraljeva ulica/Via Zoran Kralj 8A, 6000 Koper – Capodistria,
20. ALEŠ BRŽAN, roj./nato: 15. 2. 1976, Triban 6, 6000 Koper,
21. MIRJAM LEMUT, roj./nato: 12. 5. 1955, Čevljarska ulica/Calegaria 17, 6000 Koper – Capodistria,
22. JANEZ STARMAN, roj./nato: 12. 10. 1971, Izletniška pot/Vicolo delle Gite 28, 6000 Koper – Capodistria,
23. JASNA SOFTIĆ, roj./nato: 19. 5. 1970, Plavje 93, 6281 Škofije,
24. DUŠKO MADŽAROVIĆ, roj./nato: 4. 9. 1967, Manžan 13A, 6000 Koper,
25. GABRIJELA KUKOVEC PRIBAC, roj./nato: 12. 2. 1969, Oljčna pot/Vicolo degli Olivi 69A, 6000 Koper – Capodistria,
26. ROMEO PALČIČ, roj./nato: 27. 12. 1974, Vojkovo nabrežje/Riva Janko Premrl – Vojko 14, 6000 Koper – Capodistria,
27. ASTRID DEL BEN, roj./nato: 11. 2. 1965, Dolinska cesta/Strada della Valle 3I, 6000 Koper – Capodistria,
28. VLADO KRIVEC, roj./nato: 13. 5. 1957, Kozlovičeva ulica/Via Kristjan Kozlovič 11, 6000 Koper – Capodistria,
29. JURE COLJA, roj./nato: 11. 1. 1992, Kampel/Campel 5G, 6000 Koper – Capodistria,
30. PATRIK PEROŠA, roj./nato: 31. 5. 1976, Kvedrova cesta/Strada Kveder Dušan – Tomaž 1, 6000 Koper – Capodistria,
31. ALBERTO SCHERIANI, roj./nato: 12. 7. 1964, Hrvatini/Crevatini 13, 6280 Ankaran – Ancarano,
32. ROBERTA VINCOLETTO, roj./nato: 12. 7. 1976, Hrvatini/Crevatini 57E, 6280 Ankaran – Ancarano,
33. MARIO STEFFÉ, roj./nato: 15. 8. 1964, Bošamarin/Bossamarino 54, 6000 Koper – Capodistria.
2. 
Ta sklep velja takoj /La presente delibera ha valore immediato.
Št./N. 032-2/2022
Koper/Capodistria, 12. 12. 2022
Mestna občina Koper 
Comune città di Capodistria 
Predsedujoča občinskega sveta 
Presidentessa dei lavori del Consiglio 
Jadranka Šturm Kocjan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti