Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4068. Sprememba in dopolnitev Statuta Občine Sodražica, stran 13217.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 191/20) je Občinski svet Občine Sodražica na 2. redni seji dne 16. 12. 2022 sprejel
S P R E M E M B O  I N  D O P O L N I T E V  S T A T U T A 
Občine Sodražica 
1. člen
Spremeni se 24. člen Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 191/20) tako, da se glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za finančne zadeve in upravljanje premoženja občine,
– odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in razvojne programe,
– odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje,
– statutarno pravna komisija.
Odbori in komisije štejejo tri do pet članov. Število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta in delovno področje se določi s poslovnikom občinskega sveta.«
2. člen 
Sprememba in dopolnitev statuta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/10
Sodražica, dne 16. decembra 2022
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti