Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4050. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec, stran 13200.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 34. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 155/22 – UPB1) je župan Občine Dobrova - Polhov Gradec dne 16. decembra 2022 sprejel
S K L E P 
o imenovanju podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec 
1. 
Za podžupanjo Občine Dobrova - Polhov Gradec imenujem Ireno Bačlija Brajnik, rojeno 10. 9. 1979 in stanujočo Šujica 48b, 1356 Dobrova.
2. 
Podžupanja bo svojo funkcijo opravljala nepoklicno.
3. 
Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan pooblasti.
4. 
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja pod- županja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere jo župan pooblasti.
5. 
Ta sklep začne veljati z dnem 19. 12. 2022 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2022-1
Dobrova, dne 16. decembra 2022
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Jure Dolinar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti