Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4079. Dopolnitev Poslovnika Nadzornega odbora Občine Tolmin, stran 13231.

  
Nadzorni odbor Občine Tolmin je na podlagi 54. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15), 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 36. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 6/18 in 180/20) na 31. seji dne 1. 12. 2022 sprejel
D O P O L N I T E V   P O S L O V N I K A 
Nadzornega odbora Občine Tolmin 
1. člen
V 21. členu Poslovnika Nadzornega odbora Občine Tolmin se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za vročanje pisanj nadzornega odbora v postopkih nadzora se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.«
2. člen 
Dopolnitev Poslovnika Nadzornega odbora Občine Tolmin začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2016
Tolmin, dne 1. decembra 2022
Predsednica nadzornega odbora 
Milena Velišček 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti