Številka 158
Uradni list RS, št. 158/2022 z dne 19. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 158/2022 z dne 19. 12. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4016. Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE)
4017. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA)
4018. Zakon o dopolnitvi Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1E)

Sklepi

4019. Sklep o imenovanju člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja
4020. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
4021. Sklep o imenovanju direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
4022. Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
4023. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine

MINISTRSTVA

4024. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2023
4025. Pravilnik o podrobnejših pogojih za imenovanje, sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda ter postopku za izbiro članov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republike Slovenija
4026. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
4027. Odredba o spremembi Odredbe o dopolnitvah Odredbe o višini stroškov strokovnega izpita zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
4028. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Jožefovega sklada, ustanova montessori

USTAVNO SODIŠČE

4029. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
4030. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4031. Sklep o opredelitvi posamičnih pojmov povezanih s trženjem in tržnim komuniciranjem v zvezi z enotami alternativnih investicijskih skladov
4032. Sklep o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov
4033. Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah

OBČINE

Rogaška Slatina

4034. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogaška Slatina v obdobju januar–marec 2023
4035. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina v letu 2023
4036. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za občinsko takso v Občini Rogaška Slatina za leto 2023
4037. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina za leto 2023
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti