Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012, Kazalo


MINISTRSTVA

2530. Pravilnik o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje
2531. Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih
2532. Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
2533. Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah
2534. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2012

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2535. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah predsednika republike

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2536. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
2537. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
2538. Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina

OBČINE

Ajdovščina

2539. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina

Celje

2540. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Destrnik

2541. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Destrnik v 1. volilni enoti

Horjul

2542. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ig

2543. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Krško

2544. Odlok o dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško

Medvode

2549. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Medvode

Ribnica

2545. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Ribniška promenada R1-2 (Mala Mlaka)

Slovenska Bistrica

2546. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica
2547. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah 1303 in 4/7, k.o. Vrhole pri Laporju

Sveti Jurij ob Ščavnici

2548. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Blaguško jezero

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti