Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2012 z dne 6. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2012 z dne 6. 8. 2012, Kazalo


MINISTRSTVA

2514. Pravilnik o štipendiranju državnih tožilcev
2515. Pravilnik o embalaži in tržno informacijskem sistemu za oljčno olje

OBČINE

Koper

2516. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok
2517. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov
2518. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Trgovsko poslovna cona ob kanalu Badaševice – KP-9 OLMO«
2519. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2520. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Nova Gorica

2521. Sklep o revalorizaciji višine odškodnine zaradi ustanovitve služnostne pravice in višine odškodnine za uporabo javnih površin

Puconci

2522. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2012
2523. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
2524. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini

Rogašovci

2525. Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka
2526. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci

Veržej

2527. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer

Zreče

2528. Cenik daljinskega ogrevanja

POPRAVKI

2529. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

44. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Islandijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BISIDO)
45. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BAZIDO)
46. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije (BBRSI)

Vlada Republike Slovenije

47. Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o ponovnem sprejemu z dne 25. maja 2006

Ministrstvo za zunanje zadeve

48. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Zelenortski otoki
49. Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega protokola k Evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja pri vprašanjih lokalne oblasti

Popravki

50. Popravek Obvestila o začetku Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 144 o tristranskih posvetovanjih za spodbujanje izvajanja mednarodnih delovnih standardov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti