Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

, Stran 1881
Spričevala preklicujejo
Blažič Ema, Cesta na Hudo 45, Tržič, spričevalo 4. letnika Biotehniškega centra Naklo – srednja šola, št. 60361-2/2011-71, izdano leta 2011. gno-328207 Blažič Ema, Cesta na Hudo 45, Tržič, spričevalo o poklicni maturi Biotehniškega centra Naklo – srednja šola, št. POM112-01, izdano leta 2011. gnn-328208 Blažič Ema, Cesta na Hudo 45, Tržič, obvestilo o uspehu o poklicni maturi Biotehniškega centra Naklo – srednja šola, št. 112-409-001, izdano leta 2011. gnm-328209 Ćoralić Amira, Goričane 68, Medvode, obvestilo o uspehu 1. letnika, izdala Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana, izdano leta 2005. gnm-328213 Erzetič Kaja, Sv. Anton, Turki 21, Pobegi, maturitetno spričevalo Gimnazije Koper, izdano leta 2006. gnu-328180 Furlanič Melanja, Vanganel 46, Koper - Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole Piran, izdano leta 1993, izdano na ime Gržentić. gnp-328206 Gašperič Kristjan, Vihre 22, Mirna Peč, spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2005. gnh-328214 Holcman Ana, Pri viaduktu 6, Ruše, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, št. I/849, izdano leta 1988. gnb-328195 Hren Klemen, Zaloška cesta 69, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poklicne in strokovne šole Ljubljana - Bežigrad, izdano leta 2007. gns-328182 Jakimoski Eva, Obirska 17, Ljubljana, preklic spričevala 4. letnika SŠOF, izdano leta 2010, pod oznako GNP - 325881, objavljenega v Ur. l. RS, št. 16/12. gnc-328194 Kordeš Nenad, Kutnjak 165, 48317 Kutnjak, Hrvaška, diplomo Srednje kovinarske strojne in metalurške šole Maribor, smer vzdrževalec vozil in strojev, št. I/973-K, leto izdaje 1988. gni-328188 Korošec Simona, Bohova 4, Hoče, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2009. gnd-328218 Korošec Simona, Bohova 4, Hoče, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2010. gnc-328219 Kostadinoski Oliver, Brest 53a, Ig, spričevala za 1., 2. in 3. letnik srednje šole, izdal Šolski center Rudolf Maister Kamnik, izdana leta 1999, 2000 in 2001. gnw-328203 Kutnjak Patrick, Zadružna ulica 20, Črenšovci, maturitetno spričevalo Dvojezične srednje šole Lendava, izdano leta 2011. gnh-328189 Laba Ljuba, Staneta Rozmana 7, Ljutomer, maturitetno spričevalo Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 1977, izdano na ime Benčik Ljuba. gnt-328177 Lacovich Valentina, Župančičeva 23, Koper - Capodistria, spričevalo 4. letnika Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper, izdano leta 2002. gnv-328200 Mandič Aleš, Pot na Bistriško planino 20A, Tržič, spričevali 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj, izdana leta 2006, 2007, 2007, 2008. gnz-328221 Mlinar Gregor, Pot na Rovt 11, Žiri, spričevalo 4. letnika Srednje medijske in grafične šole v Ljubljani, izdano leta 2008. gnk-328211 Perković Dragan, Pod gradom 1A, Lukovica, Brezovica pri Ljubljani, diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem, št. 822, izdana leta 1988. gnq-328230 Poklar Edvard, Vojkov drevored 12, Ilirska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu SNMKSŠ Postojna, smer obdelovalec lesa, št. II-379, izdano leta 1985. gne-328167 Popušek Ines, Ulica Pohorskega odreda 9, Slovenska Bistrica, indeks, št. 27102226, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, leto izdaje 2010. gng-328215 Potnik Zmagoslav, Koritno 24, Oplotnica, spričevalo o zaključnem izpitu Kovinarske šole Zreče, izdano leta 1995. gnw-328224 Rebec Anja, Globočnikova 21, Postojna, maturitetno spričevalo, izdal Šolski Center Postojna, leta 2006. gnl-328210 Rebernik Lea, Vrhe 48A, Slovenj Gradec, spričevalo 1. letnika Srednje strokovne zdravstvene šole Slovenj Gradec, št. 418, izdano leta 2004. gnu-328201 Romih Alen, Gabrovec pri Kostrivnici 9, Podplat, spričevalo 4. letnika Poslovno komercialne šole Celje, izdano leta 2008. gnb-328220 Stramič Darja, Hrastje – Mota 7C, Radenci, spričevalo o poklicni maturi Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 2002, izdano na ime Bokan. gnh-328193 Štrumbelj Vanja, Velika Loka 64, Velika Loka, spričevalo za 1. letnik, izdano leta 2009, in za 2. letnik, izdano 2010, izdala Srednja ekonomska šola Novo mesto. gni-328192 Štubljar Anita, Šolska ulica 10, Semič, spričevala 1., 2. in 3. letnika ter zaključni izpit Srednje šole tekstilne usmeritve, Metlika, izdana leta 1993, 1995, 1996, 1996, izdana na ime Djurašević. gng-328190 Vehovec Matjaž, Trboje 83, Kranj, spričevalo 4. letnika Tehniškega šolskega centra Kranj, izdano leta 2011. gnj-328212 Vidmar Andrej, Trg prekomorskih brigad 6, Ljubljana, maturitetno spričevalo Izobraževalnega centra Litostroj, izdano leta 1975. gnz-328175 Zadravec Zinka, Brezovci 41 b, Puconci, spričevalo 3. letnika, št. 1803/98, in spričevalo o zaključnem izpitu, št. 112/98, izdala SŠGT Radenci, leta 1998. gnw-328178 Žagar Maruša, Retje 8, Trbovlje, spričevalo 3. letnika Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano leta 2010. gnt-328202

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti