Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

2546. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica, stran 6249.

Na podlagi 48. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 1898, 36/00 in 127/06), določil Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) sta Občinski svet Občine Makole v skladu s 16. členom Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/07) na 10. redni seji dne 24. 4. 2012 in Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v skladu z določili 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) na 10. redni seji dne 5. 6. 2012 sprejela
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št 97/00, 61/04, 123/04 in 26/10).
2. člen
V 13. členu se spremeni sedma alineja tako, da na novo glasi:
»– pripravi predlog razporeditev presežka prihodkov nad odhodki, h kateremu mora pridobiti soglasje ustanoviteljev,«.
3. člen
24. člen odloka se spremeni tako, da na novo glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za znesek z letnim planom odobrenih investicij in investicijskega vzdrževanja, ki jih predlaga svet zavoda in potrdi Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in za znesek sredstev za plačilo dodatne delovne uspešnosti v skladu z zakonom, mora zavod vplačati v proračun občin ustanoviteljic v skladu z deleži, določenimi po ključu števila prebivalcev. Nakazilo se izvede vsako leto do 31. 7.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Sklepi Skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic javnih zavodov, ki so bili sprejeti v letu 2010 in 2011, glede razporeditve presežka prihodkov nad odhodki za ureditev nove enote Lekarne v Makolah, se morajo izvršiti do 31. 12. 2013.
5. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
6. člen
(1) Župana občin ustanoviteljic objavita ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku zadnji odločal. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
(2) Odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah ustanoviteljicah in se začne uporabljati petnajsti dan po objavi.
Št. 9000-5/2012-6/0207
Slovenska Bistrica, dne 5. junija 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.
Št. 900-3/2012-31
Makole, dne 24. aprila 2012
Župan
Občine Makole
Alojz Gorčenko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti