Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

Ob-3816/12 , Stran 1876
Ob-3816/12
Na predlog delničarja Zatvoreni investicioni fond Moneta a.d. – u postupku transformacije, podan skladno s 334. členom ZGD-1, se spremeni naziv 6. točke dnevnega reda. Skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 se na način iz 296. člena ZGD-1 objavi sprememba dnevnega reda in nasprotni predlog delničarja, ki sledi v nadaljevanju. Dodatna gradiva k tej točki so objavljena na spletni strani družbe. 6. točka dnevnega reda Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki brez revizije in pooblastilo poslovodstvu za povečanje osnovnega kapitala – odobreni kapital. Skladno s 334.a členom v povezavi s 194.a členom ZGD-1 revizorju ni treba pregledati povečanja osnovnega kapitala. Predlagani sklep k 6. točki dnevnega reda Osnovni kapital družbe, ki znaša 2.373.382,08 EUR, se poveča za 6.902.596,11 EUR, tako da po povečanju znaša 9.275.978,19 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 1.163.335 novih navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic. Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital družbe razdeljen na 1.563.335 kosovnih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 5,9335 EUR. Emisijska vrednost ene delnice je 5,95 EUR, emisijska vrednost vseh novih delnic pa 6.921.843,25 EUR. Prednostna pravica obstoječih delničarjev se izključi. Delnice se vplačuje s stvarnimi vložki – s prenosljivimi vrednostnimi papirji, kakor jih določa zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, in je njihova vrednost določena kot tehtano povprečje enotnega tečaja, doseženega na organiziranem trgih, kakor ga določa zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, v šestmesečnem obdobju, ki se konča en teden pred dnevom sprejema sprememb statuta. Tehtano povprečje izhaja iz potrdila o tehtanem povprečju enotnega tečaja od upravljavca organiziranega trga, na katerega so uvrščeni vrednostni papirji, ki so predmet stvarnega vložka. Skladno z določbami ZGD-1 (334.a in 194.a člen) revizorju ni treba pregledati povečanja osnovnega kapitala. Delničar Zatvoreni investicioni fond Moneta a.d. – u postupku transformacije, Moskovska 93, Podgorica, Črna gora, vlaga 343.400 delnic družbe Plama-Pur Podgrad d.d., ISIN koda SI0031108226, ki kotirajo na Ljubljanski borzi pod oznako POPG. Tehtano povprečje enotnega tečaja, doseženega na Ljubljanski borzi v šestmesečnem obdobju, ki se konča en teden pred dnevom sprejema sprememb statuta, znaša 17,00 EUR za eno delnico, celotna vrednost stvarnega vložka pa znaša 5.837.800,00 EUR. Družba za stvarni vložek zagotovi 981.142 delnic nominalne vrednosti 5.821.562,10 EUR in emisijske vrednosti 5.837.794,90 EUR. Razlika med vrednostjo stvarnega vložka in nominalno vrednostjo novo izdanih delnic v znesku 16.237,90 EUR se uvrsti v kapitalske rezerve družbe. Delničar Otvoreni investicioni fond Moneta – u postupku transformacije, Moskovska 93, Podgorica, Črna gora, vlaga 1.044 obveznic družbe AG d.d., ISIN koda SI0032103150, ki kotirajo na Ljubljanski borzi pod oznako AGO1. Tehtano povprečje enotnega tečaja, doseženega na Ljubljanski borzi v šestmesečnem obdobju, ki se konča en teden pred dnevom sprejema sprememb statuta, znaša 94,7598%, oziroma 947,60 EUR za eno obveznico, celotna vrednost stvarnega vložka pa znaša 989.294,40 EUR. Družba za stvarni vložek zagotovi 166.267 delnic nominalne vrednosti 986.537,80 EUR in emisijske vrednosti 989.288,65 EUR. Razlika med vrednostjo stvarnega vložka in nominalno vrednostjo novo izdanih delnic v znesku 2.756,60 EUR se uvrsti v kapitalske rezerve družbe. Delničar Zatvoreni investicioni fond Invest Nova a.d., Ulica Gavrila Principa 11, Bijeljina, BiH, vlaga 100 obveznic družbe AG d.d., ISIN koda SI0032103150, ki kotirajo na Ljubljanski borzi pod oznako AGO1. Tehtano povprečje enotnega tečaja, doseženega na Ljubljanski borzi v šestmesečnem obdobju, ki se konča en teden pred dnevom sprejema sprememb statuta, znaša 94,7598%, oziroma 947,60 EUR za eno obveznico, celotna vrednost stvarnega vložka pa znaša 94.760,00 EUR. Družba za stvarni vložek zagotovi 15.926 delnic nominalne vrednosti 94.496,21 EUR in emisijske vrednosti 94.759,70 EUR. Razlika med vrednostjo stvarnega vložka in nominalno vrednostjo novo izdanih delnic v znesku 263,79 EUR se uvrsti v kapitalske rezerve družbe. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Upravni odbor je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova povečanja osnovnega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala. Spremeni se točka 3.1. statuta, tako da glasi: 3.1. Osnovni kapital družbe znaša 9.275.978,19 EUR in je razdeljen na 1.563.335 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Navadne kosovne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom: – pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, – pravico do dela dobička (dividenda), – pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Spremeni se točka 4.1. statuta, tako da glasi: 4.1 Izvršni direktor je pooblaščen, da s soglasjem upravnega odbora v petih letih po vpisu sprememb statuta, sprejetih na 18. skupščini družbe v sodni register, osnovni kapital poveča do 50 odstotkov osnovnega kapitala, oziroma za največ 4.637.989,09 EUR (odobreni kapital), z izdajo do 781.667 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vložke. Nove delnice se lahko izdajo tudi delavcem družbe in z njo povezanih družb. Izvršni direktor sme s soglasjem upravnega odbora v celoti ali delno izključiti prednostno pravico do novih delnic. O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča izvršni direktor družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje upravnega odbora. Upravni odbor je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.
AG, družba za investicije d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti