Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

Ob-3818/12 , Stran 1877
Ob-3818/12
Uprava družbe ACH, d.d., Ljubljana na podlagi pravočasne pisne zahteve delničarja PROTEJ d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, katerega skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala družbe ACH, d.d., Ljubljana, objavlja dopolnitev dnevnega reda skupščine družbe, ki je sklicana za 30. 8. 2012, ob 10. uri, v sejni sobi poslovne stavbe ACH, d.d., Baragova 5, Ljubljana. Delničar PROTEJ d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, je v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 ter na podlagi sklica skupščine družbe ACH, d.d., Ljubljana, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 57/12 z dne 27. 7. 2012, podal pisno zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine družbe ACH, d.d., Ljubljana, ki je sklicana za dne 30. 8. 2012, ob 10. uri, v sejni sobi poslovne stavbe ACH, d.d., Baragova 5, Ljubljana, z naslednjima točkama dnevnega reda: »5. Umik lastnih delnic. Predlog sklepa: Družba ACH, d.d., Ljubljana (izdajatelj) umika 47.979 lastnih delnic z oznako ACLG, kar predstavlja 1,81% vseh izdanih delnic. S tem se v skladu s tretjim odstavkom 381. člena ZGD-1 osnovni kapital družbe od sedanjih 11.051.275,32 EUR zmanjša za 1,81% ali 200.064,42 EUR, tako da odslej osnovni kapital znaša 10.851.210,90 EUR. Umik lastnih delnic se izvrši v breme bilančnega dobička. Umik lastnih delnic se izvede in osnovni kapital se zmanjša, z namenom izpolnitve obveznosti iz 250. člena ZGD-1. 6. Pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo statuta, zaradi uskladitve besedila statuta s sklepom o umiku lastnih delnic. Predlog sklepa: V skladu s 329. členom ZGD-1 skupščina prenaša posamično pooblastilo za spremembo statuta ACH, d.d., Ljubljana, ki se nanaša zgolj na uskladitev besedila statuta z veljavno sprejeto odločitvijo skupščine o umiku lastnih delnic in zmanjšanju osnovnega kapitala, na nadzorni svet, tako da se sprejmejo spremembe statuta na podlagi katerih se osnovni kapital družbe od sedanjih 11.051.275,32 EUR zmanjša za 200.064,42 EUR, in po izvedenem zmanjšanju osnovni kapital znaša 10.851.210,90 EUR, ter število izdanih delnic z oznako ACLG iz sedanjih 2.650.292 zmanjša za 47.979 delnic, in po izvedenem umiku znaša 2.602.313.« Predlog dopolnitve dnevnega reda s predlaganima sklepoma je skupaj z gradivom k ostalim točkam dnevnega reda na vpogled v poslovnem sekretariatu ACH, d.d., Baragova 5, Ljubljana, ob delavnikih, med 10. in 12. uro, kjer so na voljo tudi obrazci prijavnic in pooblastila (naročila lahko tudi po e-mailu lidija.troha@ach.si). Sklic s predlogi vseh sklepov je objavljen tudi na uradnih spletnih straneh družbe (www.ach.si).
ACH, družba za gospodarjenje z naložbami, d.d., Ljubljana mag. Herman Rigelnik generalni direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti