Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

Ob-3821/12 , Stran 1878
Ob-3821/12
Uprava družbe Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, na podlagi 300. in 301. člena ZGD-1 na podlagi predloga oziroma zahteve delničarja Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, objavlja nasprotni predlog sklepa pod predlagano točko 4. dnevnega reda – »Izvolitev novih članov Nadzornega sveta« – 19. redne skupščine družbe Premogovnik Velenje d.d., katere sklic je bil objavljen v Uradni listu RS, št. 57, dne 27. 7. 2012, in bo izvedena 29. 8. 2012. Nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda glasi: V skladu z 22. členom Statuta Premogovnika Velenje d.d. skupščina družbe v 6-članski nadzorni svet imenuje še dva člana – predstavnika delničarjev, za mandatno obdobje 4 let. Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev se imenujeta: – mag. Kristjan Verbič, – Marko Štrigl. Mandat mag. Kristjanu Verbiču in Marku Štriglu začne teči prvi naslednji dan od sprejema tega sklepa. Na osnovi ugotovitve uprave in nadzornega sveta zaradi poteka mandata z dnem 24. 8. 2012 preneha mandat dosedanji članici nadzornega sveta Ireni Stare. Zaradi poteka mandata članici nadzornega sveta Ireni Stare, skupščina družbe imenuje kot člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev za mandatno obdobje 4 let: Jano Vrtovec - Trček. Mandat Jani Vrtovec - Trček začne teči prvi naslednji dan od sprejema tega sklepa. Skupščina se seznani, da je Svet delavcev v skladu z določili Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju imenoval v 6-članski nadzorni svet 2 člana – predstavnika zaposlenih, in sicer: – Bojana Brcar, – Rajka Arlič. Obrazložitev nasprotnega predloga: Holding Slovenske elektrarne d.o.o. kot delničar družbe Premogovnik Velenje d.d. je v obrazložitvi predlaganih sprememb Statuta od točke 12 do vključno točke 21 iz zahteve delničarja za dopolnitev dnevnega reda 18. redne skupščine družbe Premogovnik Velenje d.d., ki je bila 31. 8. 2011 in javno objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 64, dne 12. 8. 2011, zapisal, da se s predlaganimi spremembami predvideva tudi omogočanje vstopa predstavnika manjšinskih delničarjev v nadzorni svet družbe. Ker po informacijah, s katerimi razpolaga delničar Holding Slovenske elektrarne d.o.o., do dneva sklica nihče od manjšinskih delničarjev ni predlagal kandidata za nadzorni svet družbe Premogovnik Velenje d.d., sta bila v predlogu sklepa prvega odstavka 4. točke sklica oba predlagana kandidata s strani delničarja Holding Slovenske elektrarne d.o.o. Dne 2. 8. 2012 je zakoniti zastopnik delničarja Holding Slovenske elektrarne d.o.o. v zvezi s citirano obrazložitvijo glede predvidenega omogočanja vstopa predstavnika manjšinskih delničarjev v nadzorni svet družbe Premogovnik Velenje d.d. prejel dopis s strani predsednika Vseslovenskega združenja malih delničarjev. Na podlagi tega dopisa in obrazložitve predloga, objavljene v Uradni list RS, št. 64, podaja delničar Holding Slovenske elektrarne d.o.o. citirani nasprotni predlog, ki mu prilaga tudi predstavitev kandidata, skladno z 297.a členom Zakona o gospodarskih družbah. V skladu z 296/4 členom ZGD-1 bo nasprotni predlog z gradivom objavljen tudi na spletni strani družbe: http://www.rlv.si.
Premogovnik Velenje d.d. predsednik uprave dr. Milan Medved

AAA Zlata odličnost