Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

2544. Odlok o dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško, stran 6248.

Na podlagi 39. člena zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 14. seji, dne 1. 3. 2012, sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško
1. člen
Dopolni se 6. člen odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško (Uradni list RS, št. 73/09 in 47/10), kjer se pod navedeno zaporedno številko doda:
Novi odsek:
+------+------+-------+-----------+----------+--------+---------+
| Zap. | Kat. | Odsek | Začetek |  Opis  | Konec | Dolžina |
| št. |   |    |  odseka |     | odseka |  [m]  |
+------+------+-------+-----------+----------+--------+---------+
|83.1 |JP1  |692342 |C R1 220  |Naselje  |Z HŠ 26 |95    |
|   |   |    |      |Stari   |    |     |
|   |   |    |      |Grad   |    |     |
+------+------+-------+-----------+----------+--------+---------+
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-12/2011-O603
Krško, dne 1. marca 2012
Podžupanja v začasnem
opravljanju funkcije županje
Ana Somrak l.r.

AAA Zlata odličnost