Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

Št. 04/57/77 Ob-3797/12 , Stran 1857
Št. 04/57/77 Ob-3797/12
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. na osnovi 24. člena Akta o ustanovitvi družbe SENG d.o.o. Nova Gorica objavljajo
razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del pri obnovi agregata 1 v okviru Rekonstrukcije HE Doblar I – II. faza
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija. 2. Predmet naročila: gradbena dela pri rekonstrukciji HE Doblar I – agregat 1. 3. Kraj dobave in izvedbe del: Doblar 6A, 5215 Ročinj, Slovenija. 4. Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti: gradbena dela, gradbene elektro in strojne instalacije pri rekonstrukciji agregata 1 v HE Doblar I. 5. Datum dobave in izvedbe: po terminskem planu v razpisni dokumentaciji. 6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: na sedežu družbe, pri Petru Drusany-ju, tel. 00386(0)5/339-63-56, faks 00386(0)5/339-63-15 ali pri Miranu Komel, tel. 00386(0)5/339-64-90, faks 00386(0)5/339-63-15. 7. Dvig možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. 8. Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 120 EUR (v ceni je vključen DDV) je potrebno vplačati na TRR 04750-0000545385, pri Novi KBM d.d., s pripisom »razpis za HE Doblar – agregat 1«. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. 9. Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do 10. 9. 2012, do 12. ure. 10. Naslov, kamor je treba predložiti ponudbo: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija. 11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 9. 2012, ob 13. uri, na sedežu družbe Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica. 12. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 5% ponudbene vrednosti. 13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji. 14. Merila za ocenjevanje ponudb: po razpisni dokumentaciji. 15. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji. 16. Ogled lokacije: priporočljiv je ogled lokacije v času trajanja razpisa, po predhod­ni najavi pri naročniku.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti