Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

957. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarstvu
958. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)
959. Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij (ZVTPPV)
960. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane
961. Zakon o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (ZMPDP)

Sklepi

962. Začasni sklep o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

963. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

964. Uredba o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda " Center za promocijo turizma Slovenije" - "Slovenian Tourist Board"
965. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Jezernice in Tržiške Bistrice za proizvodnjo električne energije
966. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o ustanovitvi mejnih postaj za varstvo rastlin
967. Uredba o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi mejnih veterinarskih postaj
999. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebno dajatev
1000. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil
1001. Uredba o določitvi najvišjih cen telefonskih storitev

Drugi akti

1002. Soglasje k cenam osnovnih telefonskih storitev

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

968. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o proizvodih, ki spadajo med kmetijsko mehanizacijo, naprave in drugo opremo, kmetijska orodja za primarno obdelavo zemljišča ter nadomestne dele za to opremo in naprave
969. Odredba o spremembi odredbe o vrstah sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza, katerih zdravstveno stanje se obvezno spremlja pri končnem uporabniku, in o pogojih za to spremljanje
970. Odločba o tem, da se vzame iz prometa zdravilo ENTEROFERMENT za uporabo v veterinarski medicini serija 9941455, ki ga izdeluje RICHTER PHARMA; WELS; REPUBLIKA AVSTRIJA
971. Pravilnik o metodologiji za določitev stroškov, ki se financirajo kot ustanoviteljske obveznosti
972. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 1995

USTAVNO SODIŠČE

973. Odločba o ugotovitvi, da določba 106. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ni v neskladju z Ustavo
974. Odločba o odpravi dela 18. člena navodila o ugotavljanju razlike in vplačil po dogovoru o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994

OBČINE

Bohinj

975. Statutarni sklep I. Občine Bohinj
976. Statutarni sklep II. Občine Bohinj

Črenšovci

977. Odlok o sprejetju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Črenšovci
978. Spremembe in dopolnitve statutarnega sklepa Občine Črenšovci

Črnomelj

979. Odlok o podaljšanju začasnega financiranja javne porabe v Občini Črnomelj v letu 1995
980. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
981. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj v letu 1995
982. Sklep o valorizaciji višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995

Gornji Grad

983. Spremembe statutarnega sklepa Občine Gornji Grad

Hrpelje-Kozina

984. Spremembe in dopolnitve statutarnega sklepa Občine Hrpelje - Kozina

Kočevje

985. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Kočevje
986. Sklep o podaljšanju veljavnosti začasnega statutarnega akta Občine Kočevje

Komen

987. Statutarni sklep Občine Komen

Kuzma

988. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Kuzma

Lendava

989. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 1994

Ljubljana-Šiška

990. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v KS Topol pri Medvodah
991. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v KS Tehovec pri Medvodah

Loška dolina

992. Statutarni sklep Občine Loška dolina

Luče

993. Statutarni sklep Občine Luče

Metlika

994. Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Metlika

Moravske Toplice

995. Statutarni sklep Občine Moravske Toplice

Podčetrtek

996. Statutarni sklep občine Podčetrtek
997. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1995

Semič

998. Začasni poslovnik občinskega sveta

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

27. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga s protokolom (BDKMCPT)
28. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Grčije o prevzemu oseb, katerih vstop in bivanje sta v nasprotju z veljavnimi predpisi (BGRPO)
29. Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji ter organiziranemu kriminalu (BSKTMOK)
30. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o prevzemanju oseb na državni meji (BSKPO)
31. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v zdravstvu in medicini
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti