Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

981. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj v letu 1995, stran 1626.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter določil 24. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 3/93 in 37/93) v zvezi s sklepom Občinskega sveta občine Črnomelj št. 012-2/94 z dne 23. 12. 1994 (Uradni list RS, št. 2/95), je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 30. 3. 1995 sprejel
S K L E P
o poprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in poprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Črnomelj v letu 1995
1. člen
Poprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske površine na dan 31. december 1994 znaša 86.0000 SIT.
2. člen
Cena m2 stavbnega zemljišča se določi v odstotku od poprečne gradbene cene iz 1. člena sklepa in znaša:
a) za območje Črnomlja, Vojne vasi, Kočevja pri Črnomlju in Svibnika 0,8 % ali 688 SIT/m2
b) za ostala območja v občini 0,6 % ali 516 SIT/m2
3. člen
Poprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj na dan 31. december 1994 so določeni v odstotku od poprečne gradbene cene iz 1. člena sklepa in znašajo:
a) za individualne komunalne naprave 3,6 % ali 3.096 SIT/m2 koristne stanovanjske površine
b) za kolektivne naprave 4,4 % ali 3.7840 SIT/m2 koristne stanovanjske površine.
4. člen
Cene, določene v 1., 2. in 3. členu tega sklepa se med letom usklajujejo z indeksom porasta cen stanovanjske gradnje, ki ga mesečno objavlja GZS – Sekcija za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462-1/95
Črnomelj, dne 30. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.