Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

979. Odlok o podaljšanju začasnega financiranja javne porabe v Občini Črnomelj v letu 1995, stran 1625.

Na podlagi 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93) in skladno z določbami zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 81/94) je Občinski svet občine Črnomelj ne seji dne 30. 3. 1995 sprejel
O D L O K
o podaljšanju začasnega financiranja javne porabe v Občini Črnomelj v letu 1995
1. člen
Potrebe državnih organov in drugih porabnikov sredstev javne porabe v Občini Črnomelj se v letu 1995 do sprejetja proračuna Občine Črnomelj za leto 1995, toda najdalj do 30. 6. 1995 začasno financirajo po dvanajstinah predvidene dovoljene porabe za leto 1994.
2. člen
Izdatki, izvršeni po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Črnomelj za leto 1995 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1995.
Št. 401-3/94
Črnomelj, dne 31. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.