Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

988. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Kuzma, stran 1628.

Na podlagi 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91) in 40. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88) je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 6. 3. 1995 sprejel
S K L E P
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Kuzma
1. člen
Uporabniki cest plačujejo za kmetijske traktorje letna povračila – za dobo 12 mesecev za uporabo cest, glede na moč motorja, v naslednjih višinah:
– do 18 KW      (do 25 KM)            2.000 SIT
– nad 18 KW do 28 KW (od 26 do 40 KM)         3.100 SIT
– nad 28 KW do 46 KW (od 41 do 63 KM)         3.800 SIT
– nad 46 KW do 60 KW (od 64 do 82 KM)         4.700 SIT
– nad 60 KW     (nad 82 KM)           5.900 SIT
2. člen
Sredstva povračil iz 1. člena tega sklepa zbirajo krajevne skupnosti. Za zbiranje oziroma izterjavo pristojbin so odgovorni sveti krajevnih skupnosti.
3. člen
Sredstva pridobljena iz povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje so dohodek krajevnih skupnosti in se uporabljajo za redno vzdrževanje in varstvo cest, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti.
Vsak lastnik traktorja je dolžan v skladu z zakonom o cestah predpisano povračilo za uporabo cest plačevati. Kolikor ne plača v določenem roku, se ga izterja po veljavnih predpisih.
4. člen
Višina povračil se med letom usklajuje s sklepom občinskega sveta v skladu z dvigom pristojbin za ostala motorna vozila.
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Kuzma, dne 6. marca 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

AAA Zlata odličnost