Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

987. Statutarni sklep Občine Komen, stran 1628.

Na podlagi prve alinee drugega odstavka 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) je Občinski svet občine Komen na seji dne 12. januarja 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
1
Do sprejetja novih predpisov Občine Komen veljajo vsi dosedanji predpisi bivše Občine Sežana, ki niso v nasprotju z zakonom.
2
Ta statutarni sklep se sprejme z dvetretjinsko večino vseh članov občinskega sveta in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Komen, dne 12. januarja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.