Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

980. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 1625.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 29. ter 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 30. 3. 1995 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
kakor sledi:
I
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine na območju Občine Črnomelj, ki so bile na dan 17. 12. 1994 v upravljanju javnih zavodov na področju kulture:
1. Kulturni dom Črnomelj,
ki je v upravljanju ZIK Črnomelj, parcelna št. 197, k.o. Črnomelj, ZKV št. 235, v izmeri 675 m2.
2. Rojstna hiša Otona Župančiča v Vinici,
ki je v lasti Belokranjskega muzeja Metlika in Občine Črnomelj, parcelna št. 7/1, k.o. Vinica, ZKV št. 718, v izmeri 302 m2.
Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglaša tudi oprema v zgoraj navedenih nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.
II
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine na območju občine Črnomelj, ki so bile na dan 17. 12. 1994 družbena oziroma javna lastnina in so namenjene opravljan ju kulturne dejavnosti:
1. Kulturni dom v Adlešičih,
ki je v lasti KS Adlešiči, parc. št. 4699, k.o. Adlešiči, ZKV št. 689, v izmeri 354 m2.
2. Špeličeva hiša v Črnomlju, Ulica Mirana Jarca 20,
ki je v lasti Občine Črnomelj, parc. št. 22/8, k.o. Črnomelj, ZKV št. 27, v izmeri 83 m2.
3. Mladinski kulturni klub Črnomelj,
ki se nahaja v kleti stavbe Okrajnega sodišča Črnomelj, lastnik je Občina Črnomelj, parc. št. 3/2, k.o. Črnomelj, ZKV št. 1019.
4. Kulturni dom v Dragatušu,
ki je v lasti Občine Črnomelj in KZ Črnomelj, parc. št. 75 in parc. št. 292, ZKV 173, in sicer dvorana za prireditve s pripadajočimi skupnimi prostori.
5. Gasilski dom v Vinici,
ki je v lasti Prostovoljnega gasilskega društva Vinica, parc. št. 28/6, ZKV 204, in sicer dvorana za prireditve s pripadajočimi skupnimi prostori.
6. Kulturni dom na Preloki,
ki je v lasti Gasilskega društva Preloka, parc. št. 242 in 332, ZKV 786, in sicer dvorana za prireditve s pripadajočimi skupnimi prostori.
7. Gasilski dom v Tribučah,
ki je v lasti Prostovoljnega gasilskega društva Tribuče, parc. št. 37, ZKV 281, in sicer dvorana za prireditve s pripadajočimi skupnimi prostori.
8. Gasilski dom na Butoraju,
ki je v lasti Gasilskega društva Butoraj, in sicer dvorana za prireditve s pripadajočimi skupnimi prostori.
9. Gasilski dom v Gribljah,
ki je v lasti Gasilskega društva Griblje, parc. št. 73/2 in 142, ZKV 513, in sicer dvorana za prireditve s pripadajočimi skupnimi prostori.
10. Gasilski dom v Dobličih
ki je v lasti Gasilskega društva Dobliče, parc. št. 141/1, ZKV 925, in sicer dvorana za prireditve s pripadajočimi skupnimi prostori.
Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglaša tudi oprema v zgoraj omenjenih objektih, ki služijo za opravljanje kulturne dejavnosti.
Nepremičnine iz I. in II. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamuje v zemljiški knjigi.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati osmi dan po objavi.
Št. 611-002/95
Črnomelj, dne 31. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.