Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

983. Spremembe statutarnega sklepa Občine Gornji Grad, stran 1627.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94) je Občinski svet občine Gornji Grad na seji dne 10. 3. 1995 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A R N E G A
S K L E P A
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spremeni oziroma dopolni statutarni sklep, ki ga je Občinski svet občine Gornji Grad sprejel na 2. seji dne 27. 1. 1995.
2. člen
Določilo 4. člena statutarnega sklepa se spremeni tako, da se glasi:
Do določitve pečata občine s statutom, se uporablja pečat, ki je okrogle oblike, premera 3 cm z navedbo vsebine na zgornjem delu pečata “OBČINA GORNJI GRAD” ter grbom Gornjega Grada v sredini pečata.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve statutarnega sklepa veljajo takoj, ko jih sprejme občinski svet in se objavijo v Uradnem listu RS.
Gornji Grad, dne 13. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Grad
Jakob Filač l. r.