Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

996. Statutarni sklep občine Podčetrtek, stran 1638.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/94; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94) in 10. člena začasnega poslovnika občinskega sveta (z dne 20. 12. 1994, spremenjen in dopolnjen 23. 1. 1995) je Občinski svet občine Podčetrtek na 2. seji dne 23. 1. 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
I
Do sprejema ustreznih predpisov nove Občine Podčetrtek se v Občini Podčetrtek smiselno uporabljajo kot občinski predpisi tisti predpisi bivše Občine Šmarje pri Jelšah, ki so veljali do uveljavitve tega sklepa.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.