Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

975. Statutarni sklep I. Občine Bohinj, stran 1623.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94) je Občinski svet občine Bohinj na 4. seji dne 14. 3. 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P I.
1. člen
S tem statutarnim sklepom se začasno do sprejema statuta Občine Bohinj, uredijo zadeve statutarne narave, ki so potrebne za nemoteno delovanje občine v prehodnem obdobju do sprejema občinskega statuta.
2. člen
Sedež Občine Bohinj je v Bohinjski Bistrici, Triglavska c. 35, Bohinjska Bistrica.
Občina Bohinj obsega območja naselij, ki jih navaja zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94). Območje Občine Bohinj obsega naslednje katastrske občine: k. o. Nomenj, k. o. Gorjuše, k. o. Bohinjska Češnjica, k. o. Bohinjska Srednja vas, k. o. Studor, k. o. Savica, k. o. Bohinjska Bistrica, k. o. Nemški rovt.
3. člen
Do določitve žiga v statutu Občine Bohinj, organi občine uporabljajo začasna žiga, ki sta okrogle oblike z naslednjo vsebino:
– Občina Bohinj, Bohinjska Bistrica, župan
– Občina Bohinj, Bohinjska Bistrica, občinski svet.
4. člen
S tem statutarnim sklepom se podaljša do sprejema novih, smiselna uporaba in veljavnost predpisov Skupščine občine Radovljica in njenih organov ob uporabi veljavnih zakonov Republike Slovenije.
5. člen
Obstoječe krajevne skupnosti in njihovi organi nadaljujejo z delom do 31. 12. 1995. S statutom predvidene skupnosti pričnejo z delom 1. 1. 1996. Do 31. 12. 1995 se izvedejo priprave na predvidene spremembe teh skupnosti v skladu s prejetim statutom Občine Bohinj.
6. člen
Financiranje Občine Bohinj bo potekalo v skladu z zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter navodilom za odprtje računov novih občin št. 403-14/94 z dne 19. 12. 1994.
7. člen
Statutarni sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se takoj.
S tem preneha veljati statutarni sklep, ki ga je Občinski svet občine Bohinj sprejel na 1. seji dne 22. 12. 1994 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 2/95 dne 13. 1. 1995.
Št. 001-1/95-2
Bohinj, dne 14. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.