Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

962. Začasni sklep o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini, stran 1610.

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95), 12. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) in 4. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) je Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na 139. seji, dne 6. aprila 1995, sprejela
Z A Č A S N I S K L E P
o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini
I
Občine se začasno razvrstijo v šest skupin in se določijo naslednji količniki za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini:
Skupina                         Količnik
1. skupina
Ljubljana, Maribor                      9,0
2. skupina
Celje, Koper, Kranj, Murska Sobota, Nova Gorica,
Novo mesto, Slovenj Gradec, Ptuj, Velenje          8,5
3. skupina
Brežice, Domžale, Jesenice, Kamnik, Krško,
Slovenska Bistrica, Škofja Loka, Žalec            8,0
4. skupina
Ajdovščina, Bled, Cerknica, Črnomelj, Gornja Radgona,
Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica,
Ivančna Gorica, Izola, Kočevje, Laško, Lenart,
Lendava, Litija, Ljutomer, Logatec, Medvode, Ormož,
Piran, Postojna, Radovljica, Ravne–Prevalje, Ribnica
Rogaška Slatina, Ruše, Sevnica, Sežana,
Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Tomin, Trbovlje,
Trebnje, Tržič, Vojnik, Vrhnika,
Zagorje ob Savi                       7,5
5. skupina
Beltinci, Bohinj, Brda, Brezovica, Cankova–Tišina,
Cerklje na Gorenjskem, Cerkno, Črenšovci,
Destrnik–Trnovska vas, Dobrova–Horjul–Polhov Gradec,
Dravograd, Duplek, Gorenja vas–Poljane, Gorišnica,
Kanal, Kidričevo, Kranjska gora, Loška dolina.
Majšperk, Mengeš, Metlika, Moravske Toplice, Mozirje,
Pesnica, Pivka, Puconci, Rače–Fram, Radenci,
Radlje ob Dravi, Šenčur, Šentilj, Šentjernej,
Škofljica, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj, Videm, Vipava,
Zreče, Železniki                       7,0
6. skupina
Borovnica, Bovec, Črna na Koroškem, Divača,
Dobrepolje, Dol pri Ljubljani, Dornava,
Gornji Grad, Gornji Petrovci, Hodoš–Šalovci,
Hrpelje-Kozina, Ig, Juršinci, Kobarid, Kobilje,
Komen, Kozje, Kungota, Kuzma, Ljubno, Loški potok,
Luče, Lukovica, Mežica, Miren–Kostanjevica, Mislinja,
Moravče, Muta, Naklo, Nazarje, Odranci, Osilnica,
Podčetrtek, Podvelka–Ribnica, Preddvor, Radeče,
Rogaševci, Rogatec, Semič, Starše, Sveti Jurij,
Škocjan, Šmartno ob Paki, Štore, Turnišče,
Velike Lašče, Vitanje, Vodice, Vuzenica, Zavrč,
Žiri.                            6,5
II
Ta sklep je začasnega značaja, dokler ne bodo znani podatki o družbeni in gospodarski razvitosti občin, na podlagi katerih bo Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve sprejela nov sklep.
III
Višina dela plače za delovno uspešnost za najvišje vrednoteno funkcijo znaša največ do 50%.
Višino dela plače za delovno uspešnost določa s statutom občine določeni pristojni organ.
IV
Začasni sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, uporablja pa se od dneva uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95).
Št. 020-02/89-2
Ljubljana, dne 6. aprila 1995.
Predsednik
Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije
za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve
Tone Anderlič l. r.