Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

992. Statutarni sklep Občine Loška dolina, stran 1632.

Na podlagi 29. člena v zvezi s 64. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 75/94) je Občinski svet občine Loška dolina na 2. seji dne 10. 2. 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
Občine Loška dolina
1
Ta statutarni sklep ureja delovanje občine Loška dolina do sprejema statuta.
2
Sedež občine Loška dolina je v Starem trgu pri Ložu, C. Notranjskega odreda št. 13.
Občina Loška dolina ima žig okrogle oblike, premera 35 mm.
Ob krožnici zgoraj je napis OBČINA LOŠKA DOLINA, spodaj pa STARI TRG PRI LOŽU.
V sredini je zgodovinski grb mesta Lož iz leta 1477, pod grbom pa napis:
– prvi žig: številka 1
– drugi: številka 2
– tretji: številka 3
– četrti: ŽUPAN
– peti: SVET OBČINE.
3
Do sprejema organizacije in načrta delovnih mest občina Loška dolina uporablja storitve bivše uprave občine Cerknica in upravne enote Cerknica.
4
Do sprejema proračuna obeh občin za leto 1995 s sredstvi na ločenem računu občine Cerknica razpolagata župana občin Loška dolina in Cerknica.
Župan lahko pooblasti predsednika občinskega sveta za razpolaganje s sredstvi na ločenem računu v času njegove odsotnosti.
Način uresničevanja pravic županov iz prvega odstavka se uredi s posebnim aktom.
5
Vsi veljavni akti, ki jih je sprejela skupščina občine Cerknica in njeni organi, ostanejo v veljavi, dokler občina Loška dolina ne sprejme novih ali jih razveljavi.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Stane Korenjak l. r.