Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

1002. Soglasje k cenam osnovnih telefonskih storitev, stran 1643.

Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
S O G L A S J E
k cenam osnovnih telefonskih storitev
I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k cenam osnovnih telefonskih storitev največ do ravni:
Storitev                       Cena v SIT
 Telefonski impulz
– Naročniški telefon                     2,99
– Iz avtomatske javne telefonske govorilnice         5,29
II
Telefonski impulz je časovni interval, ki je odvisen od posameznih območij (con) v krajevnem in medkrajevnem telefonskem prometu.
V notranjem telefonskem prometu veljajo naslednji časovni intervali:
– krajevni promet, vključno časovni interval
 s prometom končne centrale istega vozlišča          300 sek.
– promet med vozlišči iste omrežne časovni interval skupine   60 sek.
– promet med centralami različnihčasovni interval
 omrežnih skupin                        40 sek.
Časovni intervali se podaljšajo za 100 % izven časa večje prometne obremenitve, in sicer:
v delavnikih od 19. do 7. ure, ob nedeljah, državnih praznikih in z zakonom dela prostih dneh pa od 00. do 24. ure.
III
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati v prvi točki soglasja k cenam PTT storitev (Uradni list RS, št. 78/94) cena storitev za telefonski impulz (naročniški telefon in iz avtomatske javne telefonske govorilnice) in druga točka soglasja.
IV
Soglasje prične veljati s 15. aprilom 1995.
Št. 380-05/93-10/27-8
Ljubljana, dne 13. aprila 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik