Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

989. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 1994, stran 1629.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Lendava na seji dne 16. 3. 1995, Občinski svet občine Črenšovci na seji dne 27. 3. 1995, Občinski svet občine Turnišče na seji dne 27. 2. 1995, Občinski svet občine Odranci na seji dne 27. 2. 1995 ter Občinski svet občine Kobilje na seji dne 2. 3. 1995 sprejeli
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 1994
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 1994, ki obsega:
1. skupne prihodke po bilanci
  poračuna                    1.147,590.707,41
2. skupne prihodke po bilanci
  proračuna                    1.117,223.594,58
3. presežek prihodkov nad odhodki
  proračuna iz naslova finančne izravnave      29,334.000,00
4. presežek izravnave prihodkov nad
  odhodki proračuna iz drugih naslovov        1.033.112,83
2. člen
Presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine Lendava iz naslova preveč nakazane finančne izravnave za leto 1994 v višini 29.334.000 SIT se razdeli na nove občine v višini:
– Občina Lendava                   15,515.000,00
– Občina Črenšovci                   6,917.000,00
– Občina Turnišče                   4,142.000,00
– Občina Odranci                    2,036.000,00
– Občina Kobilje                     724.000,00
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine Lendava iz drugih naslovov v višini 1,033.112,83 SIT se razdeli na nove občine v višini:
– Občina Lendava                     546.413,00
– Občina Črenšovci                    243.608,00
– Občina Turnišče                    145.876,00
– Občina Odranci                     71.698,00
– Občina Kobilje                     25.517,83
4. člen
Realizacija plana prihodkov in odhodkov proračuna Občine Lendava za leto 1994 z splošnim in posebnim delom je sestavni del tega odloka.
5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki pristojbin za zdravstveno varstvo živali za leto 1994 v višini 952.712.34 SIT se razdeli na nove občine v višini:
– Občina Lendava                     503.890,00
– Občina Črenšovci                    224.650,00
– Občina Turnišče                    134.523,00
– Občina Odranci                     66.118,00
– Občina Kobilje                     23.531,34
6. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sredstev za ljudsko obrambo za leto 1994 v višini 15.153,97 SIT se razdeli na nove občine v višini:
– Občina Lendava                      8.015,00
– Občina Črenšovci                     3.573,00
– Občina Turnišče                     2.140,00
– Občina Odranci                      1.052,00
– Občina Kobilje                       373,97
7. člen
Presežek prihodkov nad odhodki Rezervnega sklada proračuna Občine Lendava za leto 1994 v višini 122.616,50 SIT se razdeli na nove občine v višini:
– Občina Lendava                     64.852,00
– Občina Črenšovci                    28.913,00
– Občina Turnišče                     17.313,00
– Občina Odranci                      8.510,00
– Občina Kobilje                      3.028,50
8. člen
Neporabljena sredstva naravnih nesreč v Občini Lendava v višini 2,030.293,45 SIT ter sredstva za odpravo posledic neurja s točo v višini 1,643,20 SIT se razdelijo na nove občine v višini:
– Občina Lendava                    1,074.691,00
– Občina Črenšovci                    479.130,00
– Občina Turnišče                    286.910,00
– Občina Odranci                     141.016,00
– Občina Kobilje                     50.189,65
9. člen
Presežek prihodkov nad odhodki pri upravnem organu Občine Lendava za leto 1994 v višini 568.004,27 SIT se razdeli na nove občine v višini:
– Občina Lendava                     300.417,00
– Občina Črenšovci                    133.935,00
– Občina Turnišče                     80.202,00
– Občina Odranci                     39.420,00
– Občina Kobilje                     14.030,27
10. člen
Neporabljena sredstva začasnega depozita občine Lendava za leto 1994 v višini 973.943,48 SIT se razdelijo na nove občine v višini:
– Občina Lendava                     515.119,00
– Občina Črenšovci                    229.656,00
– Občina Turnišče                    137.521,00
– Občina Odranci                     67.592,00
– Občina Kobilje                     24.055,48
11. člen
Neporabljena republiška sredstva za demografsko ogrožena območja za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v naseljih Lakoš, Gaberje, Kapca, Kot in Hotiza v višini 14,579.388,20 SIT se prenesejo na občino Lendava.
12. člen
Po sprejetju tega odloka se zaprejo vsi žiro računi bivše občine Lendava in sicer:
1. ŽR proračuna občine Lendava           51920-630-10035
2. Podpartija ŽR proračuna občine
  Lendava                    51920-630-3010035
3. Podpartija ŽR proračuna občine
  Lendava                    51920-630-4010035
4. Podpartija ŽR proračuna občine
  Lendava                    51920-630-5010035
5. ŽR upravnega organa občine
  Lendava                     51920-637-50321
6. Podpartija ŽR upravnega
  organa občine Lendava             51920-637-9050321
7. ŽR začasnega depozita občine
  Lendava                     51920-697-45132
8. ŽR rezervnega sklada prora-
  čuna občine Lendava               51920-750-10035
9. ŽR sredstev naravnih nesreč v
  občini Lendava                  51920-655-27193
10. ŽR solidarnostnih sredstev za
  odpravo posledic neurja             51920-789-90574
11. ŽR Geodetske uprave občine
  Lendava                     51920-845-95411
Sredstva na teh računih na dan zaprtja žiro računov se prenesejo na skupni ločeni žiro račun občine Lendava številka 51920-630- 076134 ter se upoštevajo pri delitveni bilanci za leto 1995.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40100-0002/95
Lendava, dne 27. marca 1995.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče
Edvard Špilak l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Jože Maučec l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.