Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

968. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o proizvodih, ki spadajo med kmetijsko mehanizacijo, naprave in drugo opremo, kmetijska orodja za primarno obdelavo zemljišča ter nadomestne dele za to opremo in naprave, stran 1617.

Na podlagi 5. točke tarifne številke 3 tarife davka od prometa proizvodov, ki je sestavni del zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92 in 71/93), izdaja minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o proizvodih, ki spadajo med kmetijsko mehanizacijo, naprave in drugo opremo, kmetijska orodja za primarno obdelavo zemljišča ter nadomestne dele za to opremo in naprave
1. člen
Zadnja alinea 4. točke 1. člena odredbe o proizvodih, ki spadajo med kmetijsko mehanizacijo, naprave in drugo opremo, kmetijska orodja za primarno obdelavo zemljišča ter nadomestne dele za to opremo in naprave (Uradni list RS, št. 6/92, 27/92 in 49/93) se dopolni z naslednjim besedilom:
“ter stiskalnice (preše) za vino”
Štirinajsta alinea 5. točke se dopolni z naslednjim besedilom:
“in stroji za ovijanje okroglih bal v folijo”
Osemnajsta alinea 5. točke se spremeni tako, da se glasi:
“– stroji in naprave za hlajenje vina ter naslednja oprema za polavtomatsko oziroma avtomatsko polnjenje vina: namakalni stroj; pralni stroj; razkuževalni stroj; sterilna rotirajoča miza; polnilni stroj; zapiralni stroj; stroj za etiketiranje steklenic; kapsulirni stroj; črpalka za vino; ploščni filter; membranski filter za mikrofiltracije; transportni trakovi; postaja za pregled opranih steklenic; izplakovalec opranih steklenic; avtomatski stroji za paletiziranje in depaletiziranje steklenic, kartonov in PVC nosilk; degoržirni, visokotlačni filter (zvonasti) in visokotlačni jekleni tank z mešalom in hladilno napravo;”
Druga alinea 7. točke se spremeni tako, da se glasi:
“– molzni stroji, cisterne za mleko, črpalke in hladilniki za mleko, posnemalniki za mleko in pinje”.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 415-5/1/95
Jože Osterc l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance