Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991, Kazalo


Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

126. Uredba o plačevanju v tujino in o izterjavi plačil za izvoženo blago in storitve v pogojih oteženega plačevanja v tujino
127. Odlok o določitvi cen nekaterih osnovnih živil in drugih proizvodov
128. Odlok o pogojih, pod katerimi so zavezanci za dohodnino dolžni odpreti žiro račun
129. Odlok o ukinitvi Sekretariata Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za kadrovska vprašanja

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

130. Spremembe in dopolnitve pregleda stopenj občinskih prispevkov za zdravstveno varstvo iz bruto osebnega dohodka v letu 1991
131. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije v mesecu juniju 1991

USTAVNO SODIŠČE

132. Odločba o odpravi 4. člena odloka Skupščine mesta Ljubljane o združevanju stanarin na območju Ljubljanskih občin

OBČINE

Grosuplje

133. Odlok o višini krajevne turistične takse v občini Grosuplje

Kočevje

134. Odlok o ustanovitvi Gimnazije Kočevje
135. Odlok o ustanovitvi Srednje tehniške in poklicne šole Kočevje

Laško

136. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Laško
137. Odlok o turistični taksi
138. Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v občini Laško
139. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju osnovnega šolstva
140. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju osnovnega glasbenega šolstva
141. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju otroškega varstva
142. Odlok o spremembah odloka o občinskih upravnih organih
143. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi in imenovanju članov Sveta za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito občine Laško

Litija

144. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju nasada jablan Pečice
145. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Polšnik
146. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Litija

Radovljica

147. Odlok o priznanjih občine Radovljica
148. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega podjetja za komunalno dejavnost
149. Sklep o potrditvi zaključnega računa davkov in prispevkov občanov v občini Radovljica za leto 1990

Sežana

150. Sklep o uvedbi samoprispevka za vaško skupnost Kobdilj in Gornjo Branico

Slovenska Bistrica

151. Odlok o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske zazidave Gmajna - Sp. Polskava
152. Odlok o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske cone na Pragerskem
153. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Pohorja in Haloz za pašnike: a) Gabernik, b) Romasnik, c) Pevjak, d) Sveta Ana

Tržič

154. Odlok o krajevni turistični taksi v občini Tržič
155. Odlok o spremembi odloka o določitvi enotnega matičnega območja občine Tržič
156. Sklep o spremembah v sestavi občinske volilne komisije

Žalec

157. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter
158. Odlok o organiziranju javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok
159. Odlok o spremembi meje katastrske občine Žalec in Gotovlje
160. Odlok o imenovanju naselja Podvon
161. Odlok o preimenovanju ulice v mestu Žalec
162. Odlok o preimenovanju naselja Gornja vas

POPRAVKI

1. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinskih upravnih organov občine Sevnica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti