Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

159. Odlok o spremembi meje katastrske občine Žalec in Gotovlje, stran 167.

Skupščina občine Žalec je na podlagi 4. člena zakona o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 16/74) in 6. člena odloka o sestavi Skupščine občine Žalec ter o pristojnostih skupščine in njenih zborov (Uradni list SRS, št. 7/90) na seji zbora krajevnih skupnosti dne 27. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembi meje katastrske občine Žalec in Gotovlje
1. člen
S tem odlokom se spreminja meja k.o. Gotovlje oziroma k.o. Žalec.
2. člen
Meja katastrske občine Gotovlje se spremeni tako, da se parc. št. 534/7 in 540/5 sedaj vpisane v k.o. Gotovlje pripišejo v k.o. Žalec. Parcele št. 9/7, 10/5 in 15/8 sedaj vpisane v k.o. Žalec, se vpišejo v k.o. Gotovlje.
3. člen
Vse spremembe izvede občinska geodetska uprava v zemljiškem katastru, zemljiški knjigi in evidenci ROTE po veljavnosti tega odloka. Grafični prikaz v merilu 1:2880 je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne Veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 453-39/1-8/91
Žalec, dne 27. junija 1991.
Predsednik
Zbora krajevnih skupnosti
Franc Cilenšek l. r.

AAA Zlata odličnost