Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

148. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega podjetja za komunalno dejavnost, stran 156.

Na podlagi 24.a člena in 196.b člena zakona o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90, 61/90) in 5. člena odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89) je Skupščina občine Radovljica na 9. skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 25. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega podjetja za komunalno dejavnost
1. člen
V prvem odstavku 7. člena odloka o ustanovitvi javnega podjetja za komunalno dejavnost (Uradni vestnik Gorenjska, št. 9/90) se črta besedilo:
– »dejavnosti iz 5. člena tega odloka, če bodo s pogodbo oddane javnemu podjetju in«.
2. člen
Črta se drugi odstavek 11. člena.
3. člen
Črta se drugi odstavek 13. člena.
4. člen
V 114. členu se v drugem odstavku besedi »zbor delavcev« nadomestila z besedama »organa podjetja«.
5. člen
V 15. členu se 6. alineja spremeni tako, da se glasi:
– K odločitvam o sklepanju dolgoročnih kreditnih poslov.
6. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
Statut podjetja sprejme organ upravljanja v 60 dneh od sodne registracije preoblikovanja podjetja v javno podjetje; direktor pa mora biti imenovan v roku 40 dni od sprejema statuta.
Do sprejema statuta javnega podjetja se uporabljajo normativni akti družbenega podjetja, razen v primerih nasprotja s tem odlokom, ko se neposredno uporabljajo določbe tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-2/90
Radovljica, dne 25. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti