Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

153. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Pohorja in Haloz za pašnike: a) Gabernik, b) Romasnik, c) Pevjak, d) Sveta Ana, stran 162.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86) in 27. člena statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 9/91) je Skupščina občine Slovenska Bistrica dne 11. 6. 1991 na 10. skupni seji sprejela
ODLOK
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Pohorja in Haloz za pašnike:
a) Gabernik
b) Romasnik
c) Pevjak
d) Sveta Ana
1. člen
S tem odlokom se na predlog Hmezada »KZ Slov. Bistrica« uvede postopek za izvajanje agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih v delih k. o. Gabernik, Kalše, Bojtina, Frajhajm, Šmartno na Pohorju, Smrečno, Dežno in Stari grad.
Na območju Pohorja in Haloz za pašnike:
a) Gabernik
b) Romasnik
c) Pesjak
d) Sveta Ana.
2. člen
Agromelioracijsko območje iz 1. člena tega odloka obsega 106,94ha in sicer po pašnikih:
a) Gabernik 21,37 ha
b) Romasnik 49,28 ha
c) Pesjak 18,49 ha
d) Sveta Ana 17,80 ha.
Meje območij so vrisane v katastrskih preglednih kartah v merilu 1:5000, katerih po en izvod je na vpogled pri Hmezad KZ Slov. Bistrica in Oddelku za kmetijstvo in gozdarstvo občine Slovenska Bistrica.
3. člen
Zemljišče na agromelioracijskih območjih so z družbenim planom občine Slov. Bistrica, trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo. Agromelioracija zemljišč je v skladu z družbenim planom občine Slov. Bistrica za obdobje 1986-1990 in dolgoročnim planom občine Slov. Bistrica za obdobje 1986-2000.
4. člen
Agromelioracija obsega odstranjevanje grmovja, pobiranje kamenja, planiranje terena, setev trave, založno gnojenje ureditev napajališč in solnic ter ureditev električne ograje.
5. člen
Agromelioracija se bo izvajala po etapah in skladno z ureditvenim načrtom in investicijskim programom, ki ga je izdelala pristojna služba pri Hmezadu KZ Slov. Bistrica. Dela bodo zaključena do konca leta 1991.
6. člen
Investitor del za izvedbo agromelioracije je Hmezad KZ Slov. Bistrica. Investitor zagotovi sredstva preko Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz republiškega proračuna v višini 90% od predračunske vrednosti nepovratno, 10% pa je udeležba lastnikov zemljišč.
7. člen
Lastniki zemljišč na agromelioracijskem območju so dolžni vsako leto sprejeti načrt in zagotoviti sredstva za vzdrževanje skupnih objektov in naprav (električne ograje, napajališč in solnic) po posameznih pašnikih.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/1-012-25/91
Slovenska Bistrica, dne 11. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenska Bistrica
Ivan Pučnik l. r.

AAA Zlata odličnost