Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

154. Odlok o krajevni turistični taksi v občini Tržič, stran 162.

Na podlagi 2. točke 7. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) in 133. člena statuta občine Tržič (Uradni vestnik Gorenjske, št. 17/83, 22/85 in 9/88) je Skupščina občine Tržič na 14. skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 26. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o krajevni turistični taksi v občini Tržič
1. člen
S tem odlokom se določa višina krajevne turistične takse v občini Tržič.
2. člen
Vrednost krajevne turistične takse v občini Tržič znaša 8 točk.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednje določbe odloka o komunalnih taksah v občini Tržič (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/89 in Uradni list RS, št. 10/90):
– 3. točka 1. člena,
– tarifna številka 3 tarife komunalnih taks.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 417-02/91-6
Tržič, dne 26. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. I.r.

AAA Zlata odličnost