Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

137. Odlok o turistični taksi, stran 146.

Skupščina občine Laško je na podlagi 7. člena zakona o turističnih taksah (Uradni list RS, št. 18/91) in 7. člena odloka o sestavi, pristojnosti in načinu odločanja Skupščine občine Laško (Uradni list RS, št. 13/90), na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 22. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o turistični taksi
1. člen
Višina krajevne turistične takse znaša za vsako osebno dnevno:
– v zdraviliško turističnih krajih Laško in Rimske Toplice       8 točk
– v ostalih krajih                           6 točk
2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 3. točka 1. člena, 8. člen, 8.a člen ter tarifna številka 3 odloka o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 13/87 in 9/88).
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-9/91
Laško, dne 22. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Laško
Miloš Veršec l. r.

AAA Zlata odličnost