Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

132. Odločba o odpravi 4. člena odloka Skupščine mesta Ljubljane o združevanju stanarin na območju Ljubljanskih občin, stran 140.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v zvezi s pobudo Krajevne skupnosti 7. september, Ljubljana, v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka Skupščine mesta Ljubljane o združevanju sredstev stanarin in najemnin na območju ljubljanskih občin na seji dne 13. 6. 1991
odločilo:
Odpravijo se določbe 4. člena odloka Skupščine mesta Ljubljane o združevanju sredstev stanarin in najemnin na območju ljubljanskih občin (Uradni list RS, št. 6/91) ter 2. in 3. Člena odloka Skupščine mesta Ljubljane o spremembah in dopolnitvah odloka o združevanju sredstev stanarin in najemnin na območju ljubljanskih občin (Uradni list RS, št. 16/91), ki opredeljujejo začetek uporabe »od 1. 2. 1991« oziroma »od 1. 4. 1991«.
Obrazložitev
Ustavno sodišče s sklepom z dne 19. 4. 1991 ni sprejelo pobude Krajevne skupnosti 7. september, Ljubljana, za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka Skupščine mesta Ljubljane o združevanju sredstev stanarin in najemnin na območju ljubljanskih občin, ker je ocenilo, da za sprejem pobude ni bilo utemeljenih razlogov. V zvezi s to pobudo pa je začelo postopek za oceno ustavnosti v izreku odločbe navedenih določb odloka Skupščine mesta Ljubljane, da bi ocenilo, ali so navedene določbe, ki opredeljujejo, od kdaj se odlok uporablja, oziroma od kdaj se sredstva združujejo na način, določen z odlokom, v skladu s prvim odstavkom 261. člena ustave. Po tej ustavni določbi predpisi in drugi splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj.
Odlok o združevanju sredstev stanarin in najemnin na območju ljubljanskih občin je bil objavljen v Uradnem listu RS, dne 15. 2. 1991, po 4. členu odloka pa se uporablja od 1. 2. 1991 dalje. Odlok Skupščine mesta Ljubljane o spremembah in dopolnitvah navedenega odloka, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 12. 4. 1991, je v 2. členu ponovil datum začetka uporabe 1. 2. 1991 in v 3. členu določil, da se spremembe začno uporabljati od 1. 4. 1991. Oba odloka z navedenimi datumi o začetku uporabe ustvarjata učinke za nazaj, ko še sploh nista bila objavljena in še predno sta začela veljati. Ustavno načelo o prepovedi retroaktivnosti pravnih norm za predpise in druge splošne akte velja brez izjeme. Navedene določbe so zato v neskladju z ustavo in jih je ustavno sodišče odpravilo.
Ustavno sodišče je to odločitev sprejelo na podlagi 2. alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo v sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki: Janko Česnik, mag. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, dr. Anton Perenič, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm in Ivan Tavčar.
Št. U-I-15/91-11
Ljubljana, dne 13. junija 1991.
Predsednik
Ustavnega sodišča
Republike Slovenije
dr. Peter Jambrek l. r

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti