Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

133. Odlok o višini krajevne turistične takse v občini Grosuplje, stran 141.

Na podlagi 7. in 15. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) in 5. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 11/90 in 23/90) je Skupščina občine Grosuplje na skupni seji zborov dne 26. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o višini krajevne turistične takse v občini Grosuplje
1. člen
S tem odlokom se določa višina krajevne turistične takse za območje občine Grosuplje, ki jo plačujejo gostje za začasno bivanje v kraju zunaj svojega stalnega prebivališča.
2. člen
Višina krajevne turistične takse znaša 8 točk.
Vrednost točke na dan 1. 6. 1991 znaša 1,50 din.
Izvršni svet Republike Slovenije usklajuje vrednost točke, določene v prejšnjem odstavku, z gibanjem drobnoprodajnih cen v republiki na podlagi uradnih statističnih podatkov.
Usklajena vrednost točke iz prejšnjega odstavka velja tudi za višino krajevne turistične takse v občini Grosuplje z dnem uveljavitve akta iz prejšnjega odstavka tega člena.
3. člen
Krajevno turistično takso plača gost skupaj s plačilom storitev za prenočevanje.
4. člen
Glede oprostitev in znižanja krajevne turistične takse, uporabe sredstev krajevne turistične takse, načina plačevanja krajevne turistične takse in kaznovanje prekrškov se uporabljajo določila zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91).
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalni taksi (Uradni list SRS, št. 6/80-21/89 in Uradni list RS, št. 5/91).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 417-1/91
Grosuplje, dne 28. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Grosuplje
Rudolf Rome l. r.

AAA Zlata odličnost