Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

160. Odlok o imenovanju naselja Podvon, stran 167.

Skupščina občine Žalec je na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86), 6. člena odloka o sestavi Skupščine občine Žalec ter o pristojnostih skupščine in njenih zborov (Uradni list SRS, št. 7/90) na seji zbora krajevnih skupnosti dne 27. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o imenovanju naselja Podvin
1. člen
S tem odlokom se v občini Žalec na novo imenuje naselje Podvin.
2. člen
Naselje leži v Krajevni skupnosti Gotovlje in delno v Krajevni skupnosti Žalec. Naselje zajema celotno območje zazidalnega načrta Škafarjev hrib in območje zazidalnega načrta Soseska Podvin. Meja poteka od severnega roba obvoznice po meji katastrskih občin Gotovlje-Žalec preko potoka Ložnica in nadalje po meji zazidalnega načrta Škafarjev hrib. Na zahodni strani naselja seka potok Ložnico in poteka po meji parcel št. 63/1-73 k.o. Gotovlje do ceste Ložnica-Gotovlje, nato do ceste Gotovlje-Žalec (parc. št. 1766) in nadalje do križišča z obvoznico ter po njenem severnem robu zaključi na meji k.o. Gotovlje-Žalec.
3. člen
Grafični prikaz obsega naselja je prikazan v evidenci ROTE in EHIŠ na občinski geodetski upravi Žalec ter v načrtu 1:5000, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Občinska geodetska uprava izvede po tem odloku spremembe v vseh uradnih evidencah in določi hišne številke v novem naselju.
5. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 453-5/97-8/90
Žalec, dne 27. junija 1991.
Predsednik
Zbora krajevnih skupnosti
Franc Cilenšek l. r.

AAA Zlata odličnost