Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

14. Zakon o debirokratizaciji (ZDeb)
15. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1M)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

16. Sklep o spremembi Sklepa Vlade Republike Slovenije o soglasju za odprtje Konzulata Republike Litve v Republiki Sloveniji s sedežem v Mariboru, na čelu s častnim konzulom

MINISTRSTVA

17. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomorski opremi
18. Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo
19. Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022

SODNI SVET

20. Odločba o prenehanju sodniške službe
21. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

22. Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence pri prostoživečih pticah
23. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2021

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

24. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2022
25. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Dijaškega doma Vič
26. Revalorizacija minimalne letne tarife

OBČINE

Ajdovščina

27. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina

Borovnica

28. Odlok o tretjih spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za Lesnoindustrijski kombinat Liko v Borovnici

Črnomelj

29. Odlok o pokopališkem redu v Občini Črnomelj
30. Pravilnik o merilih za delno oprostitev pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj
31. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Gorenja vas-Poljane

45. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2022
46. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 03 Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane

Jesenice

47. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2022

Komen

32. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2023
33. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Komen
34. Odlok o občinskih cestah

Krško

35. Odlok o proračunu Mestne občine Krško za leto 2023

Medvode

36. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode

Mežica

48. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP ME53-OPPN* (SZ del) – »Soseska 21«« (ureditev sklopa večstanovanjske stavbe in enostanovanjskih stavb v nizu)

Odranci

49. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Odranci

Osilnica

37. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Osilnica
38. Sklep o razrešitvi člana občinske volilne komisije

Pivka

39. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Pivka

Rogatec

50. Odlok o spremembi območja naselja Donačka Gora

Slovenj Gradec

40. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ST-08 – Stari trg v Mestni občini Slovenj Gradec (ID št.: 2269)
41. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja DO-02 – Jerank v Mestni občini Slovenj Gradec (ID št.: 2270)
42. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu turističnega naselja Sonce
43. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 12.1)

Škofljica

44. Odlok o pokopališkem redu v Občini Škofljica

POPRAVKI

51. Popravek Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2022

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti