Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

I D 1778/2021 Os-3718/21, Stran 32
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru po dne 23. 6. 2021 umrli Zlatki Španinger, roj. 30. 1. 1935, drž. RS, upok., vdova, nazadnje stan. Ješenca 16a, Rače, dedičev I. in II. dednega reda ni, zato pridejo v poštev dediči III. dednega reda. Ker podatki o njih niso znani, sodišče poziva potencialne dediče III. dednega reda (zap. tete in strice oziroma bratrance in sestrične ter njihove nadaljnje potomce, če so predniki že pokojni), neznanih imen in naslovov oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo sodišču v zadevi pod opr. št. I D 1778/2021, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo s postopkom v skladu z zakonskimi določili oziroma bo odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 12. 2021

AAA Zlata odličnost