Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

II D 690/2019 Os-3498/21, Stran 31
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Marjanu Kržič, rojen 31. 8. 1948, umrl 5. 12. 2018, nazadnje stan. Rakitna 50, Brezovica, državljan Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik je bil ob smrti samski in brez potomcev. Starša zapustnika sta umrla pred njim. Zapustnik je imel brate in sestre, med katerimi je tudi Janez Kržič, ki je umrl za zapustnikom, pred smrtjo pa je podal dedno izjavo, da se odpoveduje dedovanju v svojem imenu. V poštev kot dediči pridejo njegovi potomci, o katerih sodišče nima nobenih podatkov.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse potomce zapustnikovega brata Janeza Kržiča ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča, na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2021

AAA Zlata odličnost