Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

43. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 12.1), stran 122.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 29. seji dne 15. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 12.1) 
1) S tem sklepom se izbriše status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1320/16 k.o. 851 – Legen (ID 7209837) in na zemljišču s parc. št. 1320/17 k.o. 851 – Legen (ID 7209836).
2) Nepremičnini iz prve točke tega sklepa prenehata imeti značaj javnega dobra in postaneta last Mestne občine Slovenj Gradec.
3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št.032-0027/2021
zveza spis št. 478-195/2021 
Slovenj Gradec, dne 16. decembra 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost