Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

17. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomorski opremi, stran 36.

  
Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) in na podlagi prvega odstavka 91. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZPVZRZECEP, 18/21 in 21/21 – popr.) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o pomorski opremi 
1. člen
V Pravilniku o pomorski opremi (Uradni list RS, št. 1/17) se v 1. členu v prvem odstavku v oklepaju črtata podpičje in besedilo »v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/90/EU« ter se za zaklepajem dodata vejica in besedilo »zadnjič spremenjeno z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2021/1206 z dne 30. aprila 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta o pomorski opremi glede veljavnega standarda za laboratorije, ki jih uporabljajo organi za ugotavljanje skladnosti za pomorsko opremo (UL L št. 261 z dne 22. 7. 2021, str. 45), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/90/EU)«.
2. člen
V Prilogi 3 se v 19. točki besedilo »EN ISO/IEC 17025:2005« nadomesti z besedilom »SIST EN ISO/IEC 17025:2017«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-576/2021/13
Ljubljana, dne 21. decembra 2021
EVA 2021-2430-0124
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost