Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

D 414/2021 Os-3447/21, Stran 33
Pri naslovnem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Antonu Bezjaku, rojenem 1. 1. 1959, z zadnjim stalnim prebivališčem Formin 22, Gorišnica, državljanu Republike Slovenije, umrlem 18. 2. 2020, v katerem so se zakoniti dediči po zapustniku dedovanju odpovedali.
Morebitne upnike obveščamo, da lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih že znanih obveznostih.
Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo sodišče premoženje izročilo Republiki Sloveniji, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 17. 11. 2021

AAA Zlata odličnost