Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

Ob-3750/21, Stran 21
Svet zavoda Dom starejših občanov Ajdovščina na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami) in skladno s 33. členom Statuta Doma starejših občanov Ajdovščina in sklepom Sveta zavoda z dne 9. 12. 2021, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda
1. Na razpis se lahko prijavijo kandidati/ke, ki poleg splošnih pogojev, določenih v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem zakonu ali
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit iz Zakona o socialnem varstvu ali
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovni izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po tem zakonu;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če programa nima opravljenega, ga mora končati v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
2. Mandat direktorja/ice traja pet let, z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba za čas trajanja mandata.
3. Kandidat/ke se morajo prijaviti na razpis v roku 15 dni po njegovi objavi. Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom, programom in vizijo dela zavoda za mandatno obdobje naj kandidati pošljejo najkasneje v 15 dneh od objave na naslov: Dom starejših občanov Ajdovščina, Ulica Milana Klemenčiča 1, 5270 Ajdovščina, z oznako »Svet zavoda – Razpis za direktorja/direktorice«, s pripisom »Ne odpiraj«.
Svet Doma starejših občanov Ajdovščina 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti