Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

D 370/2019 Os-3493/21, Stran 33
V zapuščinski zadevi po dne 2. 9. 2019 umrlem Viktorju Jutršek, roj. 2. 8. 1954, nazadnje stanujočem Trg svobode 24, Trbovlje, premoženje zapustnika, ki je brez dedičev, obsega nepremičnino v k.o. 1871, parcela *288, v lasti zapustnika do 1/4, vrednosti deleža 3,00 EUR.
Zapustnikove do sedaj znane obveznosti so: terjatev RS iz naslova neplačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 284,02 EUR; terjatev Komunale Trbovlje, d.o.o. iz naslova neplačanih storitev za komunalne storitve v višini glavnice 2.742,46 EUR s pp; terjatev Doma upokojencev Franc Salamon iz naslova stroškov oskrbe in kosil v skupnem znesku 426,30 EUR; terjatev RTV Slovenija iz naslova neplačanega RTV prispevka v višini 764,25 EUR.
Znane in neznane upnike sodišče opozarja, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahtevek za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Sodišče poziva upnike, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Če postane zapuščina lastnina Republike Slovenije na podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju, Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 23. 11. 2021

AAA Zlata odličnost