Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

22. Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence pri prostoživečih pticah, stran 38.

  
Na podlagi prvega odstavka 77.a člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja
S K L E P 
o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence pri prostoživečih pticah 
Zaradi pojava visoko patogene aviarne influence (HPAI) pri prostoživečih pticah in situacije HPAI pri perutnini se na celotnem območju Republike Slovenije odredijo naslednji ukrepi za zmanjšanje tveganja za vnos HPAI v reje perutnine, in sicer:
1. zadrževanje perutnine in ptic v ujetništvu je dovoljeno le v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi; zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je pri tem treba preprečiti fizični stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi;
2. krmljenje in napajanje perutnine in ptic v ujetništvu je dovoljeno le v zaprtih oziroma pokritih prostorih; oskrbovanje perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop prostoživeče vodne ptice, je dovoljeno po obdelavi vode, ki zagotavlja inaktivacijo virusov aviarne influence (npr. prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je npr. kloriranje);
3. prepovedano je krmljenje prostoživečih vodnih ptic; s tem se zmanjša nepotrebno zadrževanje ptic na posameznih mestih in možnost prenosa virusa med njimi ter na perutnino in ptice v ujetništvu preko kontaminirane obutve in obleke;
4. prepovedano je vsakršno zbiranje perutnine in drugih ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih prireditvah.
II 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Začasni sklep o ukrepih zaradi aviarne influence pri prostoživečih pticah v Sloveniji, št. U34405-299/2021/7, z dne 29. decembra 2021, ki je objavljen na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
III 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2022
Ljubljana, dne 5. januarja 2022
EVA 2022-2330-0001
Matjaž Guček 
generalni direktor 
Uprave za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin 

AAA Zlata odličnost